PC-systemer og Micro 80 fusjonerer

PC-systemer og Micro 80 har vedtatt å fusjonere. Fusjonen vil ha regnskapsmessig virkning fra 01.01.97.

PC-systemer og Micro 80 har vedtatt å fusjonere. Fusjonen vil ha regnskapsmessig virkning fra 01.01.97.

Micro 80 og PC-Systemer Norge ASA fusjonerer for å dra nytte av synergieffekter mellom de to selskapenes virksomhetsområder. I en pressemelding fra PC-Systemer heter det at det nye selskapet forventer å gi en høyere avkastning per aksje i 1997, som følge av den sterke posisjonen PC-Systemer/Micro 80 vil få innenfor administrative systemer og Windows-teknologi.

Endelig fusjonsplan forventes signert i slutten av april, og PC systemer vil bli det overtagende selskap. Micro 80 blir i utgangspunktet verdsatt til 175 millioner som utgangspunkt for fusjonen. Aksjonærene i Micro 80 får vederlag for fusjonen gjennom 1,4 millioner nye aksjer i PC-Systemer, i tillegg til et kontantvederlag på 35 millioner kroner.

Til toppen