PC-Systemers ledelse hausser videre

Dagens presentasjon av ny administrerende direktør i PC-Systemer ble i stor grad benyttet til å snakke om "den merkelige prisingen av PC-Systemer". - En av grunnene til at jeg tar jobben som administrerende diretør er at selskapet er relativt lavt priset i forhold til konkurrentene, sa Tom Scharning (til høyre) under dagens pressekonferanse.

Tom Scharning overtar jobben som administrerende direktør sammen med råderetten over tilsammen 500.000 aksjer og opsjoner i selskapet.

Styreformann Christian Thommesen, administrerende direktør Per Boasson og påtroppende administrerende direktør Tom Scharning holdt mandag en pressekonferanse som i utgangspunktet var tilegnet presentasjonen av selskapets nyinnhentede administrerende direktør, Tom Scharning.

Rappkjeftede Christian Thommesen tok tidlig til orde med å gi utrykk for den merkelige prisingen av PC-Systemer som tross alt var et av de få programvarehus i Norge som tjente penger.

- Jeg vil si til dere analytikere som skal vurdere PC-Systemer framover at dere må ta med i regnestykket verdien av vår store kundebase, verdien av vår evne til produktutvikling i tillegg til det potensiale som ligger i en eventuell internasjonalisering, sa Thommesen som satt overfor en ikke uten grunn smilende påtroppende direktør Tom Scharning.

Scharning har fått seg en gullkantet premieringsordning i form av tilsammen 500.000 aksjer og opsjoner i selskapet. 125.000 aksjer er tildelt 20 prosent under avslutningskurs fredag 24 april (21,50 kroner), mens resten er opsjoner med strike-verdi 21,50 pluss 1 prosent per måned. Opsjonene kan løses inn etter henholdsvis ett, to og tre år forbeholdt at Scharning fortsatt jobber i PC-Systemer.

- En av årsakene til at jeg tok jobben i selskapet var at selskapet er realtivt lavt priset sammenlignet med andre programvareselskaper, sa Scharning som ble lovt frie tøyler av gründer og hovedaksjonær Per Boasson når han etter planen trer inn i sin nye stilling første september.

Også Boasson liker å prate om aksjekursen i eget selskap og under presentasjonen fortalte Boasson at han er lite villig til å selge seg ned så lenge kursen ligger rundt dagens nivå. Boasson sitter per idag på mer en 60 prosent av aksjene i PC-systemer.

- Jeg har følt et klart press for å gi aksjen mer likviditet, men slik kurssituasjonen er idag er dette ikke interessant. På sikt er det selvfølgelig ønskelig å selge seg ned, sa Boasson.

Sammen med ansettelsen av Scharning understreket styreformannen at selskapet nå går inn i en mer risikofylt periode i og med den nye internasjonaliseringsprosessen der oppkjøp inngår som en del av strategien. Også her ble kursnivået et tema.

- Dagens kursbilde gjør det vanskelig for oss å gjennomføre en emisjon, sa Thommesen.

Til toppen