PC-veksten vil skje i utviklingsland

Fram til 2010 vil det selges mange ganger flere PC-er i u-land enn i utviklede land, sier Forrester Research.

Fram til 2010 vil det selges mange ganger flere PC-er i u-land enn i utviklede land, sier Forrester Research.

Analyseselskapet Forrester Research har offentliggjort en rapport om utsiktene på PC-markedet fram til 2010. Analysen tar spesielt for seg utviklingen i 16 land der PC-penetrasjonen i dag er spesielt lav, blant dem Kina, Russland og India.

For verden som helhet anslår Forrester at 575 millioner PC-er er i bruk. Innen 2010 vil tallet mer enn dobles til nesten 1,3 milliarder. Av økningen fordeles 150 millioner enheter til markeder som i dag er modne, det vil si USA, Europa, Japan og liknende, mens 566 vil komme i land med lav PC-penetrasjon i dag.

Det vil si nesten fire ganger så mange nye PC-er til nærmest utviklingsland enn i modne markeder. Mens de modne markedene øker fra 500 millioner PC-er i bruk til 650 millioner, altså 30 prosent, øker vekstmarkedene fra 75 millioner til 566 millioner, altså over 650 prosent.

Ifølge Forrester vil dette skape helt nye vilkår for internasjonale PC-leverandører. Dell og Hewlett-Packard vil møte prisaggressive lokale leverandører. Blant dem som gis store muligheter i rapporten er Lenovo i Kina – som nettopp har overtatt PC-virksomheten til IBM – og Aquarius i Russland.

Forrester tror at den intense priskonkurransen også vil avføde PC-er som også er enklere i bruk og lettere å vedlikeholde.

Ifølge EETimes har IDC litt andre prognoser, med bare 1 milliard PC-er i bruk i 2010, men stort sett tilsvarende konklusjoner med tanke på hvor veksten i omsetning vil komme. IDC mener derimot at de vestlige produsentene vil være effektive nok til å følge med på priskarusellen.

Ifølge Forrester vil det komme 178 millioner nye PC-brukere i Kina, 80 millioner i India og 40 millioner i Indonesia. Salgsveksten vil nå ulike grupper etter tur, først velstående i byområder, deretter middelklassen og til slutt landsbygda der prisfølsomheten er størst og der det ofte mangler infrastruktur – for eksempel pålitelig strømforsyning – som PC-bruk forutsetter.

    Les også:

Til toppen