PC World tilbake på nett i oktober

Den norske utgaven av PC World er på vei tilbake til Internett med en bredere nettutgave. I prinsippet vil alt det redaksjonelle stoffet fra trykkutgaven bli lagt ut, i tillegg til en del støttefunksjoner for artikkelstoffet.

Den norske utgaven av PC World er på vei tilbake til Internett med en bredere nettutgave. I prinsippet vil alt det redaksjonelle stoffet fra trykkutgaven bli lagt ut, i tillegg til en del støttefunksjoner for artikkelstoffet.

- Vi tar sikte på å lukke tjenesten etterhvert slik at bare abonnenter får tilgang, og det bli mulig å tegne et eget abonnement bare for nettjenesten, forteller prosjektleder Morten Gulden.

- Det begynner å bli trangt blant datatidsskriftene på nettet?

- Det tror jeg ikke blir noe stort problem for oss. Vi er ledende på papir, og scoret høyt på brukerstatistikkene i den forrige perioden vi var på Internett. Vi regner med gode oppslagstall, sier Gulden, som har bakgrunn fra TV-reklame og Internett-design.

Til toppen