PCen under press

Nå som du snart kan logge deg på Internett med brødristeren, hva skjer med PCen? digi:data ser på PCens skjebne i den nye Internettvirkeligheten.

Nå som du snart kan logge deg på Internett med brødristeren, hva skjer med PCen? digi:data ser på PCens skjebne i den nye Internettvirkeligheten.

PCen er blitt en moden tenåring. Etter over femten år i manesjen, begynner PCen å vise tegn til scenetretthet. Ovenifra blir den stadig angrepet av sin storebror, arbeidsstasjonen. Det har aldri vært noe stort problem i og med at lillebror har tatt vel så mye igjen.

Derimot er angrepet fra undersiden mye mer alvorlig. NCen (Nett Computeren) er en trussel, om enn ingen alvorlig trussel. NCen er nemlig laget i samme støpesjeen som PCen og av folk som tenker på samme måte. PC produsentene kan også skvise sine produkter såpass at de blir konkurransedyktige på pris. Dessuten fordrer NCen utvikling på programvaresiden i form av produkter som Java som ennå er et stykke unna. (Java distribueres i Norge av Skrivervik Data.) Mye verre er trusselen fra Internettboksen, en spesialdesignet, dedikert boks som via TVen og en telefon- eller kabellinje lar forbrukere knytte seg til Internett.

Først vil jeg skille mellom hjemmemarkedet og bedriftsmarkedet. PCen trues ikke av Internettboksen i bedriftsmarkedet, faktisk er det NCen som her kan være en trussel. Endel bedrifter begynner å se seg lei på forretningsmodellen med en fulladet Pentium på hver pult. Mange ønsker seg tilbake til tiden med sentral styring og dumme terminaler som var så uendelig mye lettere å sikre og vedlikeholde. Problemet med den modellen var manglende prosessering, programvareutvalg og IT-avdelingen som flaskehals.

Med NCen får man lokal prosesseringskraft, stort programvareutvalg og fleksibilitet for brukere, styrkene fra PC paradigmet, samtidig som man får kostnads- og driftsfordeler fra stormaskinmiljøet. På sikt vil nok denne modellen presse seg frem i endel miljøer.

Når det gjelder hjemmemarkedet har vi en helt annen situasjon. Der har man grovt sett en tredjedel av befokningen som vil ha PC med sine styrker og svakheter, og to tredjedeler som ikke vil ha PC. Den teknokåte tredjedelen elsker bits og bytes, Windows, RAM, ROM, disk, minne, Excel, Word osv. og kunne ikke tenke seg å leve uten en PC. De andre to tredjedelene kvier seg for PCen av samme grunner som teknogjengen elsker den. Teknofobene vil ha en maskin som kan skrues av og på, betjenes med fjernkontroll, ser lekker ut i stua og kan kobles til TVen. Den skal koste rundt det en videospiller koster og være enklere å bruke.

Den største trusselen fra Internettboksen er at PC-bransjen ikke forstår denne målgruppeproblematikken. Bransjen må ikke se seg blind på PCens fortreffelighet. Bransjen tar slett ikke trusselen på alvor. Konsekvensene på sikt kan bli katastrofale. Den PC kyndige delen av befolkningen har begynt å nå metningen hva PC dekning angår. Det er selvfølgelig endel oppgraderingspotensiale i denne målgruppen, men den store vekstfasen er slutt. Det store potensialet ligger i de teknofobe to tredjedelene av befolkningen.

Jeg tror at det sviktende julesalget i 1995 viste denne tendensen meget tydelig. De teknofobe kjøpte ikke hjemmedata fordi de ikke ønsket PC, de teknokyndige kjøpe lite fordi de allerede var godt utstyrt. På sikt er dette problemet meget alvorlig for databransjen. De vil knive seg ihjel på den ene tredjedelen av hjemmemarkedet som vil ha PC og et bedriftsmarked hvis vilje til å investere flerfoldige titusener i dyre og supportkrevende PCer begynner å svikte.

Databransjen bør ta trusselen fra Internettboksen på alvor hvis de ønsker en del av den veksten som ligger i at store deler av befolkningen skal knyttes til Internett i løpet av noen få år. Kabel TV aktører, TV produsenter, elektronikkgiganter, og andre står i kø for å ta del i denne boomen. Disse aktørene har allerede et forsprang på databransjen. De er eksperter på forbruker elektronikk, kan designe enkel og smakfull elektronikk, har allerede produkter i stua hos folk, og vet å utnytte fordelen ved å koble seg til TVen. Selskaper som Sony med Sony PlayStation, Sega med Sega Saturn, og Nintendo med Nintendo 64 selger millioner av maskiner inn i hjem hvor PCen ikke slipper til. Alle har annonsert planer om å la sine maskiner koble seg til Internett. (I Norge distribueres Sony PlayStation av Egmont Film , Nintendo av Unsaco, og Sega av Brio.)

PC-dogmatikerne er rett og slett nødt til å kaste gammelt tankegods og tenke nytt. Hvis de vil være med på å bringe Internett til folket må de lage produkter som er billige, lekre, enkle, og ikke smaker av PC. Selv om bransjen nekter å innse det, har ikke PCen lenger nyhetens interesse.

Til toppen