PCer til skolene gir mindre til lærerne

Med digitaliseringen av skolen øker driftskostnadene kraftig, og spiser av budsjettet.

PCer til skolene gir mindre til lærerne

Med digitaliseringen av skolen øker driftskostnadene kraftig, og spiser av budsjettet.

Norske barn og ungdommer er i verdenstoppen når det gjelder IKT-bruk, både på skolen og i hjemmet og norske kommuner og fylkeskommuner vil i perioden 2006-2009 ha brukt minst tre milliarder kroner på informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i skolen, viser en kartlegging Bergens Tidende (BT) har foretatt.

I tillegg fører den økte databruken med seg store drifts- og vedlikeholdskostnader. For skolene betyr det kutt i andre poster på budsjettet.

- Det har gått av lønnsbudsjettet i flere år, konstaterer rektor på Ortun ungdomsskole, Ivar Skjelten, til Bergens Tidende.

Ortun skole har tatt stortings- og lokalpolitikernes ønsker om økt satsing på informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) på alvor. Bare det siste året har det gått med én million kroner for å møte den digitale skolens krav.

Gjennom skolereformen Kunnskapsløftet, innført fra høsten 2006, er det å beherske digitale verktøy regnet som basiskunnskap på linje med det å lese og skrive.

I den vedtatte økonomiplanen for Bergen kommune er det avsatt 19,7 millioner kroner årlig til drift av IKT-løsning ved skolene. Det er temmelig sikkert for lite.

Er tallene fra Bergen representative for de reelle kostnadene for kommunene, går det i Norge med over 600 millioner kroner i året til drift, vedlikehold og utskiftning av IKT-utstyr i grunnskolene.

Til toppen