PCer til skolene gir mindre til lærerne

PCer til skolene gir mindre til lærerne

Med digitaliseringen av skolen øker driftskostnadene kraftig, og spiser av budsjettet.

Norske barn og ungdommer er i verdenstoppen når det gjelder IKT-bruk, både på skolen og i hjemmet og norske kommuner og fylkeskommuner vil i perioden 2006-2009 ha brukt minst tre milliarder kroner på informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i skolen, viser en kartlegging Bergens Tidende (BT) har foretatt.

I tillegg fører den økte databruken med seg store drifts- og vedlikeholdskostnader. For skolene betyr det kutt i andre poster på budsjettet.

- Det har gått av lønnsbudsjettet i flere år, konstaterer rektor på Ortun ungdomsskole, Ivar Skjelten, til Bergens Tidende.

Ortun skole har tatt stortings- og lokalpolitikernes ønsker om økt satsing på informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) på alvor. Bare det siste året har det gått med én million kroner for å møte den digitale skolens krav.

Gjennom skolereformen Kunnskapsløftet, innført fra høsten 2006, er det å beherske digitale verktøy regnet som basiskunnskap på linje med det å lese og skrive.

I den vedtatte økonomiplanen for Bergen kommune er det avsatt 19,7 millioner kroner årlig til drift av IKT-løsning ved skolene. Det er temmelig sikkert for lite.

Er tallene fra Bergen representative for de reelle kostnadene for kommunene, går det i Norge med over 600 millioner kroner i året til drift, vedlikehold og utskiftning av IKT-utstyr i grunnskolene.

Til toppen