PDA-teknologi vil gi lurere nettutstyr

Intel nedfeller en XScale PDA-prosessor i neste generasjon brikker for nettutstyr, der flere programmerbare prosessorer integreres. Det gir mer intelligens, bedre ytelse og lavere pris.

Det pågående Microprocessor Forum i San Jose handler ikke bare om brikker for hånd-PC-er og PC-er. Elektronikk for det som foregår bak kulissene står også sentralt. Intel har blant annet kunngjort teknologi som kan føre til dramatiske ytelsesforbedringer, kostnadsreduksjoner og større intelligens i nettverksutstyr som svitsjer og rutere.

Intel forteller at framtidige utvidelser av nettprosessorfamilien IXP1200 vil bygge på teknologi der nettprosessor og tilleggsprosessor nedfelles i én brikke. Blant tilleggsprosessorene, i tillegg til de vanlige koprosessorene som samarbeider med selve nettprosessoren, og som hittil har vært framstilt som egne brikker, er en XScale-prosessor. Dette er en type prosessor som Intel har utviklet med tanke på hånd-PC-er og mobile apparater som krever høy ytelse og lavt strømforbruk.

Brikken gjøres programmerbar, slik at den kan tilpasses funksjonaliteten som utstyrsprodusenten vil legge vekt på i det aktuelle apparatet. Programmerbarheten innebærer også at funksjonalitet knyttet til tjenester som tjenestekvalitet og virtuelle private nett, vil kunne nedfelles i selve brikken. Rollen til XScale-prosessoren i brikken er å ta seg av de mer kompliserte operasjonene og håndtere datapakker som faller utenfor de normale parametrene.

Intel vil bruke en 130 nanometers prosess til å framstille de nye nettbrikkene. Dette gjør det mulig å øke ytelsen til 10 Gb/s, et kraftig sprang framover i forhold til dagens nettbrikker fra selskapet, der kapasiteten er begrenset til 622 Mb/s. Integreringen av flere prosessorer i én brikke vil samtidig bidra til en kraftig prisreduksjon, heter det.

Brikken vil leveres utstyrsprodusentene etter årsskiftet, sammen med en oppgradert utgave av utviklingsverktøyet for dagens IXP1200-familie.

Til toppen