PDF - Publisistenes Deilige Format

Adobe har utviklet sitt "portable document format" PDF som et sikkert verktøy når dokumenter skal sendes til trykk, sier Espen Hagen Follerås i Adobe Norge.

Adobe har utviklet sitt "portable document format" PDF som et sikkert verktøy når dokumenter skal sendes til trykk, sier Espen Hagen Follerås i Adobe Norge.

PDF-formatet er godt kjent av informasjonsjegere på web. Du støter stadig på nettsteder som tilbyr pent formaterte og gjennomillustrerte PDF-dokumenter til nedlasting. Gratisverktøyet Acrobat Reader som lar deg lese PDF-dokumenter, er hittil lastet ned i over 160 millioner eksemplarer. Ifølge Adobe er nedlastingstakten nå oppe i 160.000 per dag.

- PDF er ikke bare egnet til å spre dokumenter over Internett, sier Espen Hagen Follerås i Adobe Norge. - I stigende grad brukes det som et felles utvekslingsformat for grafisk bransje. Skal du forberede et dokument til trykking, tilbyr PDF en løsning som garderer deg mot feil innen alle fallgruvene som finnes, for eksempel, oppløsning, farger, fonter, håndtering av punktgrafikk og så videre.

Bakgrunnen for dette er en optimaliseringsordning i versjon 4.0 av konverteringsverktøyet Acrobat. Dette verktøyet konverterer til PDF alt som kan skrives til Postscript. Det vil i praksis si nærmest alt som kan genereres av dokumenter med en datamaskin.

- Hensikten med denne funksjonen er at PDF-versjonen av dokumentet skal best mulig tilpasses det mediet det skal vises på. Det er definert tre ulike typer medier: skjerm, utskrift og trykk. Acrobat har standardinnstillinger for hvert medie. Disse innstillingene kan justeres etter behov og ønske.

Et dokument som skal trykkes krever en annen håndtering av farger, fonter og punktgrafikk enn et dokument som bare skal vises på en skjerm. Jo større kvalitet og oppløsning det er på utskriftsmediet, dessto større blir dokumentet, selv om komprimeringsrutinene i Acrobat reduserer omfanget betraktelig i forhold til det opprinnelige dokumentformatet med alle vedlegg. Avanserte utskriftsmedier krever konsistente innstillinger av alle parametere. Det er nok med ett bilde med feil oppløsning, eller at en font er utelatt, for å ødelegge hele trykksaken. Acrobat tilbyr en metode for å kontrollere at alt er korrekt.

- Et trykkeri kan definere nøyaktig hvilke innstillinger det ønsker at det trykkferdige dokumentet skal rette seg etter. Disse innstillingene kan lagres i en egen fil, og sendes kunden, for eksempel per e-post. Kunden legger disse innstillingene inn i Acrobat når den kommende trykksaken skal konverteres til PDF. Har man flere standardiserte innstillinger å velge mellom, kommer disse fram i en valgmeny. Under konverteringsprosessen gir Acrobat kontinuerlig tilbakemeldinger dersom den finner forhold som ikke passer til trykkeriets innstillinger. Du varsles om upassende farger, fonter som må integreres, bilder med feil oppløsning og så videre. Det sparer begge parter for misforståelser, feil og frustrasjoner.

Follerås har stor tro på at PDF etter hvert vil bli standardformatet for hele den grafiske bransjen.

Les også disse artiklene om Adobe:


Adobe og Macromedia duellerte om Flash
Felles bokpubliserer mot web, CD og papir
Adobe oppgraderer sitt mest framgangsrike produkt
Adobe med rekordresultat
Adobe vil ta kverken på Macromedia Flash
Adobe nedprioriterer hjemmemarkedet
Java-Acrobat åpner ny verden

Til toppen