PeBeCom overtar BCS

PeBeCom har overtatt virksomheten til BCS Business Communication Systems som ble slått konkurs tidligere i sommer.

Det nye selskapet blir videreført under navnet BCS AS og blir et datterselskap av PeBeCom.

BCS Business Communication System hadde lange tradisjoner innen import, salg og distribusjon av telefoni- og dataprodukter i Norge og spesielt innenfor distribusjon av ISDN og IP relaterte telefoni- og dataprodukter. Selskapet overtok i 2001 agenturet av Ascom konsernets telefoner beregnet på privatmarkedet, da denne divisjonen ble solgt ut i fra Ascom til Swissvoice AG. Swissvoice AG har kommet langt når det gjelder IP telefoni og er i dag den eneste IP telefonen som har alle tre standarder.

Med overtagelsen av den tidligere virksomheten til BCS Business Communication System vil PeBeCom i år ha en forventet totalomsetning på 20 millioner kroner. For neste år som vil være det første hele driftsåret forventes en budsjettert omsetning på 35 millioner kroner.

PeBeCom AS er i dag hoveddistributør for telefonkonferansesystemene ”Eclipse” fra Gemini Communications og eneimportør av hodesett til telefoni fra Sennheimer Communications. PeBeCom leverer disse produktene via forhandlere, grossister og distributører over hele Norge.

Les mer om: