Pekeskjermer til de store sykehusene

Også Norges store sykehus legger inn nye pasientskjermer med blant annet tv, radio, telefon og Internett.

Hospital IT hevder å ha vært først ute i Skandinavia med å levere såkalte «IP-baserte pasientterminaler» til sykehus. Det dreier seg om pekeskjermer som gir tilgang til tv, radio, Internett, telefon og meldingstjenester.

Hospital IT har tidligere levert pasientterminalene til mellomstore sykehus som Lovisenberg Diakonale Sykehus, Diakonhjemmet og Ringerike Sykehus. Her er løsningen prøvd i over to år.

    Les også:

Nå melder Hospital IT om nye kontrakter til de store sykehusene som Radiumhospitalet, Ullevål Sykehus og Rikshospitalet.

I tillegg til tv, radio, Internett, telefon og meldinger, ser man for seg at skjermene kan formidle tjenester for å bedre informasjonsflyten mellom sykehus, pasient og pårørende. Det skal også utvikles opplæringsprogrammer for pasientene slik at de i større grad skal lære å mestre egen sykdom.

– Rammeavtalen med de store sykehusene er definitivt et gjennombrudd for oss som selskap og for denne type pasientterminaler, sier administrerende direktør Flemming Hegerstrøm i Hospital IT.

Hospital IT har selv utviklet løsningen som, foruten innholdet som benyttes i dag, kan utvides etter ønske og behov. Hegerstrøm mener et naturlig videre steg er å legge inn mulighet for videokonferanser. Særlig når det gjelder informasjonsflyt mellom pasient og sykehus ligger det store muligheter til bedre og sikrere kommunikasjon, mener han.

Til toppen