Pen inntektsøkning men svakere resultat i Telenor

Telenors inntekter fortsetter å vokse, men svakere salgsgevinster gir redusert resultat før skatt i første halvår i år sammenliknet med samme periode i fjor.

Telenors inntekter fortsetter å vokse, men svakere salgsgevinster gir redusert resultat før skatt i første halvår i år sammenliknet med samme periode i fjor.

Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår økte med 42 millioner kroner sammenliknet med samme periode i fjor til 1,8 milliarder. Driftsinntektene økte i samme periode med vel 15 prosent til vel 15,8 milliarder kroner.

Ifølge Telenors resultatmelding var inntektsøkningen på vel to milliarder kroner i første halvår 1999 sammenliknet med samme periode i fjor.

Økningen kommer i hovedsak fra nettbaserte tjenester inkludert satellitt og mobiltelefoni. For innenlandstelefoni er det særlig abonnement, internettrelatert trafikk og trafikk til mobilnettene som bidrar til økningen. Fjerntrafikk og trafikk til utlandet viser en inntektsreduksjon, blant annet som følge av prisreduksjoner og økt konkurranse, heter det i pressemeldingen.

Veksten i trafikkminutter generert i fastnettet var etter første halvår på 14 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Resultat før skatt i første halvår ble 1194 millioner - 102 millioner kroner mindre enn i fjor, noe som blant annet skyldes at netto salgsgevinster i første halvår 1999 var 340 millioner kroner mindre enn til samme tid i fjor.

Ved utgangen av første halvår hadde Telenor 1.527.000 GSM-abonnenter, en netto tilgang på 267.000 (av disse er 240.000 kontantkortkunder). Antall Internett-abonnenter i privatmarkedet var 320.000 ved utgangen av første halvår, en økning på 60 000 siden årsskiftet.

Tilknyttede selskap viste i første halvår et regnskapsmessig underskudd på 653 millioner kroner, mot et underskudd på 642 millioner kroner til samme tid i fjor.

Telenor forklarer dette med at de er involvert i en rekke større internasjonale engasjement som enten er i en oppstartsfase eller en tidlig driftsfase. For Telenors del handler det om virksomheter som i hovedsak er tilknyttet mobiltelefoni. Telenor trekker fram greske Cosmote, ungarske Pannon GSM og irske Esat Digifone som eksempler på mer modene mobiloperasjoner som nå viser en positiv resultatutvikling.

Telenor-konsernet investerte i alt 6,7 milliarder kroner i første halvår, det er 2,4 milliarder kroner mer enn i samme periode i fjor. Av dette ble 3,8 milliarder kroner investert innenlands og 2,9 milliarder utenlands.

Utenlandsinvesteringene gikk i hovedsak til VimpelCom (Russland), Esat Digifone (Irland) og Viag Interkom (Tyskland).

Til toppen