Pengekrangel truer telefusjon

Uenighet om verdien av Telenor og Telia kan velte telefusjonen. Fra norsk side er man ferdige med den siden av saken, mens den svenske næringsminister Björn Rosengren nå må forsvare en verdifordeling som hevdes å være i Telias disfavør.

Uenighet om verdien av Telenor og Telia kan velte telefusjonen. Fra norsk side er man ferdige med den siden av saken, mens den svenske næringsminister Björn Rosengren nå må forsvare en verdifordeling som hevdes å være i Telias disfavør.

Departementsråd i Samferdselsdepartementet, Per Sanderud sier til Dagens Næringsliv at bytteforholdet mellom de to selskapene er ferdigforhandlet.

Dette betyr at en fra norsk side holder på at verdifastsettelsen i det nye teleselskapet skal bære 60/40 i Telias favør. Dette er basert på 1998-resultatet justert etter ekstraordinære poster, noe som gir Telia et driftsresultat på 14,9 milliarder og Telenor et driftsresultat på 8,7 milliarder kroner.

Fusjonen kan veltes av at den svenske næringsministeren Björn Rosengren ikke klarer å forsvare dette delingsforholdet. Han har allerede møtt kritikk fra svenske politikere og aviser. Dagens Næringsliv siterer mandag en kommentar i den svenske avisen Dagens Nyheter der det pekes på at bytteforholdet etter 1998-resultatene å dømme heller burde være 73/25 basert på resultat før skatt (Telia 6,8 mrd., Telenor 2,3 mrd.) eller 77/23 basert på driftsresultatet.

Rosengren sier til Dagens Nyheter at det ikke blir noen handel om den er så dum som avisen hevder.

- Om det skulle vise seg at fordelingen ligger nærmere en fordeling på 75/25 vil fusjonen ikke bli gjennomført etter de nåværende vilkårene, sier den svenske ministeren.

Han sier også at forhandlingene mellom bedriftslederne og regjeringene ikke er ferdig, og konkluderer noe overraskende med at det er for tidlig å si om det blir en nordisk telehandel eller ikke.

Til toppen