Pengemotiverte Rosing-kandidater

Av totalt ti innsendte bidrag til Rosing prisen, var samtlige bidrag til kreativitesprisen. Kreativitetsprisen, er den eneste av de tre Rosing-prisene der penger er en del av gevinsten.

Av totalt ti innsendte bidrag til Rosing prisen, var samtlige bidrag til kreativitesprisen. Kreativitetsprisen, er den eneste av de tre Rosing-prisene der penger er en del av gevinsten.

Den Norske Dataforening har formelt sett ikke mottatt bidrag til Rosing Anvender- og Brukervennlighetspris. Prisene har i motsetning til den mer anerkjente og prestisjefylte Kreativitetsprisen ingen pengepremie.Informasjonsmedarbeider Anders Øvreberg i Den Norske Dataforening, må medgi at han er skuffet.

- Verst har det vært med Anvenderprisen. Prisen, som er ny av året, har ikke tiltrukket seg oppmerksomhet i det hele tatt. Jeg tror ikke vi har hatt en eneste henvendelse, sier Øvreberg, og legger til at fristen for innsendte bidrag allerede er utsatt én gang.

- På den anne side har vi hatt endel henvendelser på Brukervennlighetsprisen, men foreløpig ingen formelle. Vi planlegger en større annonsekampanje i Computerworld, sier Øvreberg som avslutningvis understreker at han har troen på at de nødvendige bidrag skal komme inn.

- Prisene er en unik mulighet for bedrifter å profilere sitt produkt gjennom egne kunder. Dette er et av budskapene vi vil formidle gjennom kampanjen, sier Øvreberg.

I motsetning til Anvender- og Brukervennlighetsprisen, har den tradisjonelle Kreativitetsprisen fått økt oppmerksomhet.

- Vi har hittil fått totalt 10 innsendte bidrag, mot bare 6 ifjor. Dette er vi svært førnøyd med, sier Randveig Skageng, som er koordinator for juryen.

- Dessuten har vi fått indikasjoner på at det vil komme inn flere bidrag, avslutter Skageng.

For den som måtte være interesser kan det opplyses at fristen for innleverte bidrag er 15. desember for Kreativitetsprisen og 16.desember for de to øvrige.

Til toppen