Pengependelen snur for mobilbransjen

Til tross for salgsboom av mobiltelefoner, går omsetningen for første gang ned for mobile tjenester.

Til tross for salgsboom av mobiltelefoner, går omsetningen for første gang ned for mobile tjenester.

Vi kjøper mobil som aldri før. Norge og Sverige opplever en salgsboom av mobiltelefoner med vekst opp mot 25 prosent i år.

Den svenske mobiltelebransjen tillegger 3G som årsak til det store salgsløftet av mobiltelefoner i Sverige, mens telekomanalytiker Tore Aarnønæs i Norsk Telecom mener alle de nye lavkostaktørene og sterkere priskonkurranse er årsaken.

Men veksten i mobilbruk påvirker åpenbart ikke omsetningen. En rapport fra det svenske teletilsynet viser at omsetningen for første gang sank med 2 prosent til 8,6 milliarder kroner under første halvår 2004.

Dette til tross for at trafikkminutter i det mobile nettet økte med 10 prosent under samme periode.

Heller ikke i Norge vil høyere bruk oppveie lavere priser. Norsk Telecom forventer en flat verdiutvikling fra 2003 og frem til 2005. Totalmarkedsverdien blir stående på 15 milliarder kroner i både 2004 og 2005.

Drevet av subsidieordninger er det i dag en tøff kamp mellom de vel tyve mobilaktørene som opererer på det norske markedet. Mobiltelefonene selges med tap, men vinnes tilbake igjen over en periode via abonnementsordningen.

Nye aktører ligger klart lavere i pris. Per tredje kvartal 2004 har lavpristilbyderne 550.000 abonnenter og kontantkortbrukere. Fram til desember 2005 vil dette tallet øke til rundt 700.000, spår Norsk Telecom.

Salget av mobiltelefoner for 2004 vil ende på over to millioner enheter. Det er rundt 25 prosent flere enn i fjor. Til sammenligning tipper den svenske Mobiltelebranschen (MTB) at salget av mobiltelefoner i Sverige ventes å nå 3,2 millioner enheter i år, en økning på 23 prosent.

Til toppen