Pengesedler skal få radiobrikker

Billige fargeskrivere gjør det enklere å forfalske pengesedler, men nå planlegger ECB, den europeiske sentralbanken, mottiltak.

Bankeksperter spår et ras av pengeforfalskninger i overgangen til euro i de fleste EU-land. Hvis få folk venner seg til hvordan de nye sedlene ser ut, blir de lettere å lure.

Snart kan det være slutt for ungdommer og andre som brukere gode fargeskrivere til å spe på handlebudsjettet. For stadig mindre og enklere radiobrikker åpner for å legge inn såkalte rdif-brikker i sedlene.

Med sin synkende pris, er det blitt stadig vanligere å feste slike brikker på varer og produkter for å forenkle distribusjon og transport. Brikkene har ikke noe batteri, men svarer med et svakt signal når de mottar et sterkt radiosignal fra en sender som ligger nesten inntil. I praksis fungerer de som en enkel køfri-brikke. Lagt inn i pengesedler vil de lette både hvordan mennesker og maskiner teller og sjekker penger.

Ifølge Electronic Engineering Times har den europeiske sentralbanken ECB bedt om tilbud på filmtynne brikke som kan legge inn i neste generasjon eurosedler. Forespørselen har blant annet gått til Infineon og Philips.

Til toppen