Pengetilskudd til kvinnelige teknologer

Nordland fylkeskommune gir 800 000 kroner til etablering av nettverk for kvinnelige teknologer.

IT-bransjen er mannsdominert. Det er kun seks prosent kvinnelige tekniske forskere, og enda færre teknologiprofessorer.

Som et tiltak for å trekke flere kvinner til yrket, har Nordland fylkeskommune inngått en samarbeidsavtale med Høgskolen i Narvik. Fylkeskommunen bevilger 800 000 kroner som delfinansiering av prosjektet «Etablering av nettverk for kvinnelige teknologer».

Nettverket skal bygge internasjonale forbindelser som skal hjelpe kvinner i teknologiske yrker i nordområdene og Kina.

Halvparten av studentene ved Høgskolen i Narvik er utenlandske. Med det tilskuddet som nå blir gitt kan dette gi drahjelp for å knytte relasjoner mellom kvinnelige teknologer, skriver Dagens Næringsliv.

Til toppen