Pensjonsreformen kan gi fete IT-kontrakter

Pensjonsreformen skal være på plass innen 2010, og vil skape mange nye IT-arbeidsplasser.

Nye pensjonsregler i Norge blir et prosjekt i milliardklassen. Arbeidet med Pensjonsreformen har pågatt i mange år og innebærer blant annet pålagt tjenestepensjon i alle bedrifter.

IT-løsningen skal etablere automatisk saksbehandling og selvbetjeningsløsninger over Internett for publikum.

Foreløpig er det Accenture som har vært ansvarlig for forprosjektet som skal avsluttes innen desember i år og har en kostnadsramme på 130 millioner kroner. Opptil 80 personer i Accenture er involvert i jobben og et førtitalls ansatte i etaten Nav (Arbeids- og velferdsstaten).

Programdirektør i Nav, Jorun Kongerud forteller til Computerworld at IT-prosjektet vil være i milliardklassen.

I Statsbudsjettet for 2007 er det foreslått bevilget 503 millioner kroner til fase to av Pensjonsreformen. Anbudsfristen er 31. oktober og vil dreie seg om utvikling av kjernesystemer og fellesregistre.

Fase to av reformen vil bli konvertering av dagens pensjonsregler og systemer over til ny IT-plattform, mens i fase tre skal de nye reglene konverteres inn i løsningen.

Alle fasene i Pensjonsreformen skal være på plass innen 2010.

Til toppen