Pensjonsreformen på tegnspråk

Nettilpasset døve med tegnspråk, lyd og lettlest tekst.

Pensjonsreformen på tegnspråk

Nettilpasset døve med tegnspråk, lyd og lettlest tekst.

Fra 2011 er det forbudt å lage nettsider som ikke er tilgjengelige for absolutt alle. Denne problemstillingen er spesielt aktuell for Norge. En undersøkelse gjort for Helsedirektoratet viser at norske nettsteder har svært mye å ta igjen før de kan betraktes som tilfredsstillende for funksjonshemmede.

Nå kommer en av Norges største offentlige reformer, pensjonsreformen, på tegnspråk. Statens Pensjonskasse har i samarbeid med Creuna og Rycon utviklet den tegnspråklige presentasjonen av pensjonsreformen. Et av målene er å vise at det ikke er så vanskelig å lage løsninger som alle i samfunnet kan bruke – uten unødvendige hindringer.

Peter Schmidt er døv og har vært prosjektleder i Statens Pensjonskasse. Han mener tiden er inne til å tenke nytt om tilgjengelighet.

- Til nå har tilgjengelighet på nett primært handlet om blinde og svaksynte. Nå som tegnspråk ligger an til å bli anerkjent som offisielt språk i Norge, er det viktig å øke forståelsen for hva tilgjengelighet og universell utforming handler om – og vise hvordan det kan løses. Og nettet er løsningen, sier prosjektlederen.

Pensjonsreformen får store konsekvenser for nesten alle nordmenn. Statens Pensjonskasse har ansvar for å informere nesten én million medlemmer om hvilke konsekvenser pensjonsreformen kan få for dem, slik at de blir i stand til å ta velbegrunnede valg.

Det ble derfor nødvendig å lage en løsning som er tilgjengelig for alle i samfunnet. Prosjektet har vært i samarbeid med Rycon, som yter service til døve, hørselhemmede og døvblinde som ønsker å komme ut i arbeidslivet, og kommunikasjonsbyrået Creuna som har utviklet løsningen.

Kjernen i universell utforming er å lage brukeropplevelser som er gode for alle – uten unødvendige hindringer som stenger noen ute. Løsningen ble derfor en presentasjon med både tegnspråk, lyd og lettlest tekst – en løsning som alle kan bruke.

- Ved å definere døve som hovedmålgruppe for presentasjonen om pensjonsreformen, ble vi tvunget til å informere enklere og å fremheve det viktigste – i større grad enn vi tradisjonelt har vært nødt til. Dermed endte vi opp med å lage en god løsning ikke bare for døve, men for alle våre medlemmer, sier Onar Aanestad, kommunikasjonssjef i Statens Pensjonskasse.

Knut Bjarne Kjøde i Rycon har oversatt og tolket teksten om pensjonsreformen til tegnspråk.

- Mange døve opplever at viktige regelendringer går dem hus forbi, forteller Kjøde. - Kan ikke de døve lese? spør mange. Jo, mange kan det. Men de som er født døve, har tegnspråk som morsmål og norsk som andrespråk. Tegnspråk er et eget visuelt språk - ikke et skriftspråk. Fordi tegnspråk er bygget opp helt annerledes enn det norske skriftspråket, kan døve slite med å lære seg norsk som andrespråk, forklarer han.

Utfordringene mange døve møter kan sammenlignes med lese- og skrivevanskene som vi vet at mange nordmenn sliter med.

- Døve har ofte liten tilgang på offentlig informasjon. Det hemmer deres mulighet til å delta i samfunnslivet. Det er et demokratisk problem. Vi mener at offentlige etater med informasjonsansvar overfor hele befolkningen, må bli lovpålagt å gjøre informasjon tilgjengelig på tegnspråk i saker som også angår døve. Derfor er vi glade for at Statens Pensjonskasse viser at – og ikke minst hvordan – det er mulig å presentere viktig offentlig informasjon på tegnspråk, sier Knut Bjarne Kjøde.

- Det er gjort lite på tilgjengeliggjøring av tegnspråk både i Norge og utlandet, sier Geir Stene, seniorrådgiver i kommunikasjonsbyrået Creuna, som har utviklet løsningen.

Til toppen