Pentagon femdobler kyberstyrken

Skal rekruttere og skolere tusener av elitehackere.

Pentagon femdobler kyberstyrken
General Keith B. Alexander spiller en nøkkelrolle i Pentagons strategi for kyberkrig: Han er sjef for både Cyber Command og for den digitale etterretningsorganisasjonen National Security Agency. Bilde: National Security Agency

To amerikanske aviser, Washington Post og New York Times skriver at ledelsen USAs forsvarsdepartement har godkjent en plan for å femdoble tallet på kyberkrigere underlagt landets kyberkommando («Cyber Command») fra 900 til 4900 de kommende årene.

Planen er ennå ikke formelt bekreftet: Det er anonyme kilder som uttaler seg til begge avisene.

Utvidelsen av USAs kyberkommando settes i sammenheng med en tale forsvarsminister Leon Panetta holdt i oktober i fjor, der han advarte mot et digitalt «Pearl Harbor» og slo fast at USA ville slå til først dersom de oppdaget at andre var i ferd med å planlegge et storstilt kyberangrep mot dem. Denne talen kom delvis som en reaksjon på kyberangrepet mot verdens største oljeeksportør Saudi Aramco i august i fjor, som slo ut 30 000 pc-er. Iran mistenkes for dette angrepet, men håndfaste bevis mangler og iranske myndigheter avviser enhver befatning med saken.

    Les også:

Planen om en femdobling av USAs kyberstyrke er utarbeidet av Cyber Command. Denne enheten ledes av general Keith B. Alexander som samtidig er sjef for etterretningsorganisasjonen NSA (National Security Agency). NSA overvåker og avlytter digitale nettverk over hele verden. Alexander er moden for pensjon, men skal ha blitt bedt om å fortsette på sin post til sommeren 2014.

Ifølge planen skal USA etablere tre typer kyberstyrker:

  • «National mission forces» skal verne om kritisk infrastruktur, som strømforsyning og kraftanlegg. Det understrekes at denne styrken skal operere mot trusler fra utlandet. Det er ikke meningen at det militære skal ta over kybersikkerheten for strømleverandører. Det åpnes for at de skal kunne bidra i en krisesituasjon, forutsatt at det føderale politiet eller en annen instans med innenriksmyndighet ber om det.
  • «Combat mission forces» skal planlegge og utføre offensive kyberoperasjoner mot andre land, i samarbeid med andre deler av de væpnede styrkene. Tanken er at USA skal kunne sette en fiendes kommando- og kontrollsystemer ut av spill i forkant av et konvensjonelt angrep, heter det. Det skal opprettes grupper med regionalt ansvar, for eksempel Kina, Russland eller Iran.
  • «Cyber protection forces» skal sikre Pentagons datanettverk.

Det skal være uenighet internt i USAs forsvarsdepartement rundt det tette forholdet mellom Cyber Command og etterretningsorganisasjonen NSA. Med felles direktør og andre overlappende ledere er Cyber Command sikret full tilgang til USAs fremste kyberetterretning. Likevel frykter yrkesmilitære at Cyber Command lar seg påvirke av NSAs prioriteringer, framfor å utvikle en egen strategi for kyberkrig.

En annen kilde til usikkerhet, er hvordan man skal kunne rekruttere så mange kompetente kyberkrigere. En tidligere NSA-ansatt sier til Washington Post at planen hele tiden har vært å utvikle noe av kyberetterretningskompetansen i NSA til kyberangrepskompetanse.

Tidligere viseforsvarsminister William J. Lynn III, som tidligere har deltatt i arbeidet med å utvikle en kyberstrategi for USA, uttaler seg til begge avisene. Han sier at den kraftige utvidelsen av Cyber Command er påkrevet:

– Det eneste spørsmål er om vi gjør det som er nødvendig for å forberede oss på et angrep, eller om vi skal lese om det vi burde ha gjort i en eller annen kommisjonsrapport etter et angrep.

Les mer om: