Pentagon kutter innen grunnforskning

Militære midler til grunnforskning har gjort USA til IT-rakett. Nå holder Darpa dollarene tilbake.

Militære midler til grunnforskning har gjort USA til IT-rakett. Nå holder Darpa dollarene tilbake.

I mange tiår har militære midler til grunnforskning innen programvare og IT vært en avgjørende faktor for å sikre USAs globale ledelse innen informasjonsteknologi. Gjennom Pentagon-organet Darpa – Defense Advanced Research Projects Agency – har forskere ved akademiske institusjoner fått hundrevis av millioner dollar til å satse på sine hjertesaker. Mange av prosjektene har ført til banebrytende oppdagelser – og banebrytende produkter.

Ifølge en stort anlagt artikkel i New York Times, går stadig færre dollar fra Darpa til fri grunnforskning ved akademiske institusjoner. Avisa viser til tall fra DARPA selv, og til kilder innen akademiske miljøer.

Ifølge Darpa økte bevilgningene til forskningen innen informatikk («computer science») fra 546 millioner dollar i 2001 til 583 millioner dollar i 2004. I samme tidsrom falt andelen til grunnforskning ved akademiske institusjoner fra 214 millioner dollar til 123 millioner dollar, en nedgang fra 39 prosent til 21 prosent.

Darpas begrunnelse er at man vil satse mer på forskning i private bedrifter, og at kampen mot terrorisme krever større bidrag til klassifiserte prosjekter og våpenutvikling.

Forskere ved akademiske institusjoner bekrefter at Darpa de siste årene har satset mer på militære kontraktører og kortsiktige prosjekter. Støtte til grunnforskning er kuttet. Tidligere åpne prosjekter er omklassifisert til hemmelige, og nye regler begrenser adgangen til å dele informasjon. I stadig større grad kreves det at prosjekter må levere forhåndsdefinerte resultater. I mange tilfeller er det også forbud mot å engasjere medarbeidere som ikke er amerikanske statsborgere. Den siste bestemmelsen har fått flere forskere til å nekte å engasjere seg i Darpa-finansierte prosjekter.

Både forskningsmiljøene og IT-firmaer sier de frykter at nedgangen i Darpa-midler til grunnforskning kan svekke USAs ledende stilling innen internasjonal IT. Den økonomiske utviklingen har fått mange amerikanske IT-selskaper til å prioritere bort ressurser fra grunnforskning og satse mer på å sette ut produktutvikling til andre land. Forskerne avviser at den nåværende «krigssituasjonen» er gyldig grunn til å trappe ned innen grunnforskning, og viser til at Darpa økte bevilgningene under hele Vietnam-krigen.

Til toppen