Pentagon-studie støtter åpen kildekode

En uavhengig rapport advarer Pentagon at IT-sikkerheten vil forringes dersom man avviser åpen kildekode slik Microsoft krever.

En uavhengig rapport advarer Pentagon at IT-sikkerheten vil forringes dersom man avviser åpen kildekode slik Microsoft krever.

Avisa Washington Post skriver at den ikke-kommersielle IT-organisasjonen MITRE som arbeider med IT-sikkerhet for flere offentlige amerikanske institusjoner, blant dem skattemyndighetene og forsvarsdepartementet, og som er kjent for flere sikkerhetsverktøy innen snokvarsling, vern mot tjenestenektangrep og sikre sanntidsmeldinger over åpne nettverk, har levert en rapport til Pentagon der den vurderer hva som ville skje dersom man kuttet ut all åpen kildekodeprogramvare.

Avisa skriver at foranledningen til rapporten er lobbyvirksomhet fra Microsoft, der verdens største kommersielle programvarehus advarer at åpen kildekode forringer IT-sikkerheten og undergraver opphavsretten.

Rapporten trekker motsatte konklusjoner i forhold til det Microsoft hevder.

Det heter blant annet at "Et forbud mot åpen kildekode vil få umiddelbare, bredt anlagte og sterkt negative følger for evnen til mange følsomme og sikkerhetsfokuserte grupper innen forsvarsdepartementet til å beskytte seg mot kyberangrep."

Rapporten slår også fast at åpen kildekodeprogramvare spiller "en mer kritisk rolle innen forsvarsdepartementet enn man generelt har vært klar over."

Avisa siterer en informasjonssjef i forsvarsdepartementet som sier at Microsoft klager over at Pentagon subsidierer forskning som tar sikte på å øke sikkerheten i åpen kildekodeprogramvare, siden dette forvrenger markedskonkurransen i Microsofts disfavør.

En talsperson for Microsoft hevder at det man snakker med Pentagon om, er hvordan man kan få til et sikkert samvær mellom kommersiell og åpen kildekodeprogramvare.

USAs byrå for nasjonalsikkerhet, National Security Agency, bidrar til et prosjekt for å utvikle en sikrere utgave av Linux.

Kostnader spiller også en rolle. Folketellingskontoret i Washington (Census Bureau) opererer et nettsted med åpen kildekodeprogramvare. Det kostet 47.000 dollar å få nettstedet online. Hadde man brukt kommersiell programvare, ville kostnadene økt til 358.000 dollar.

Til toppen