JUSS OG SAMFUNN

Pentagon subsidierer forskning i sivil overvåkning

Universiteter og selskaper i USA har mottatt flere millioner dollar fra Pentagon for å utvikle nye systemer innen sivil overvåkning.

28. feb. 2003 - 15:40

Det dreier seg om et prosjekt drevet av det amerikanske forsvarsdepartementets forskningsorganisasjon DARPA, kalt Total Information Awareness eller TIA. For sikkerhets skyld er prosjektet plassert under en av kjendisene fra Reagan-administrasjonens Iran-Contras-skandale, fengselsdømte og siden benådede admiral John Poindexter.

Poindexter har vært særs lite interessert i å gi andre innsyn i hva han holder på med. Personvernorganisasjonen EPIC måtte gå rettens vei for å få han til å frigi 180 sider med dokumenter som viser hvem som har søkt offentlige midler under TIA-prosjektet, hvem som har fått midler, og navnet på forskningsprosjektene. Utenom navnet er det ikke gitt nærmere opplysninger om prosjektene.

Pengene deles ut selv om skepsisen i kongressen var stor nok til at det ble vedtatt ytterligere gransking av TIA-satsningen.

EPIC har lagt ut materiale på sitt nettsted som viser blant annet følgende:

  • CyCorp (Austin, Texas) får midler til å utvikle en ”kunnskapsbase om terrorisme”
  • 21st Century Technologies (også Austin, Texas) for å utvikle et system kalt ”AUDIT”, det vil si revisjon. Forkortelsen står for ”Automated Detection, Identification, and Tracking of Deceptive Terrorist Activity”.
  • Evolving Logic (Topanga, California) får midler for et prosjektet der tittelen kan oversettes til ”Beredt på overraskelser: Robust og tilpasset planlegging for effektiv helhetlig informasjonsbevissthet ("Confronting Surprise: Robust Adaptive Planning for Effective Total Information Awareness.")
  • Veridian (Arlington, Virginia) har fått penger til et prosjekt med den ugjennomtrengelige tittelen ”Human augmentation of reasoning through patterning”.

Veridian ble for et par år siden leid inn av USAs forsvarsdepartement for å verne IT-systemet mot angrep utenfra. Det vakte oppsikt da Veridian noen måneder seinere selv ble rammet av herpeormen "Sadmind".

Også universiteter har kastet seg inn i kampen om DARPAs TIA-midler. University of Southern California vil utvikle et system for etterretning og beredskap, kalt JIST for ”Just-In-caSe just-in-Time Intelligence Analysis”. Columbia University fikk derimot avslag for et prosjekt for profilering av brukerkontoer med tanke på å avdekke Internett-kriminalitet (”Behavior-Based Profiling of User Accounts to Detect Malicious, Errant, and Fraudulent Internet Activity”).

I en kommentar til Cnet karakteriserer EPIC-direktør Marc Rotenberg TIA som et ”Pentagon-finansiert prosjekt for sivil overvåkning av amerikanere.”

Det er ikke oppgitt hvor store midler er satt av til hvert prosjekt. EPIC viser til at søkerne ble forespeilt et sted mellom 200.000 dollar og en million per år. 26 prosjekter vant fram med sine søknader. Det skulle tyde på at den samlede bevilgningen er større enn ti millioner dollar.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.