Pentagon truer hacker-avslørende nettsted

En medarbeider i USAs militære datanettverk DISA har truet grunnleggeren av det hacker-avslørende nettstedet AntiOnline med juridisk forfølgelse for "medvirkning til en forbrytelse".

AntiOnlines grunnlegger, John Vranesevich, mottok en e-post-melding fra Peter Farrell, systemadministrator for DISA (Defense Informations Systems Agency, DISN er selve nettverket) ved Denver Defense Megacenter. I går offentliggjorde han denne meldingen på AntiOnline, sammen med en tilsvarende melding fra Farrell til en annen medarbeider på nettstedet - og svar til begge.

Vranesevich er viden kjent og respektert for sitt arbeid med å offentliggjøre brist i offentlig datasikkerhet i USA, og for sine kontakter med kyberundergrunnen. På AntiOnline har han offentliggjort samtaler med representanter for de to siste gruppene som har banet seg gjennom sperringene rundt amerikanske militære datasystemer, MOD (Masters of Downloading) og "Analyzers".

I meldingen refererer Farrell til dette, og skriver: "Vi ønsker å gjøre deg oppmerksom på at du har innrømmet å ha kjennskap til en forbrytelse, og at du kan være skyldig." Farrell påstår videre at siden AntiOnline har offentliggjort en liste over systemer som har vært angrepet, blant dem Farrells genesis.den.disa.mil, kan Vranesevich mistenkes for å ha oppmuntret til kriminell virksomhet.

Farrell følger opp disse truslene slik: "Vi er ikke her for å true deg, men for å be om din hjelp i vår etterforskning av to angrep mot en av våre maskiner, og for at du gir oss, på nærmere forespørsel, informasjon om andre vellykkede eller mislykkede angrep."

Til slutt kommer en advarsel mot på noen som helst måte å offentliggjøre innholdet i Farrells e-post-melding.

Svaret fra Vranesevich er ikke sendt Farrell per e-post, men offentliggjort på AntiOnline og siden sitert av andre medier. Han peker på at Farrell faktisk kommer med mer eller mindre tilslørte trusler og prøver å sensurere et presseorgan. AntiOnline registrerer daglig rundt 16.000 treff fra militære og andre amerikanske myndigheters domener. Vranesevich antar at myndighetene følgelig betrakter nettstedet som en svært interessant kilde.

Wired News har kontaktet en forsvarsadvokat med erfaring fra hackersaker, som sier at Vranesevich antakelig befinner seg på trygg juridisk grunn. Advokaten legger til at myndighetene ikke kan beskytte seg ved å prøve å hemmeligholde datainnbrudd. De må i stedet dra fordel av all slags kunnskap for å forbedre sine datasystemer.

Farrell sier til Wired at han har fått munnkurv. Talspersoner for DISA nekter å si annet enn at Farrell ikke handlet på vegne av DISA.

Til toppen