Pentagon vurderer norsk supermaskin

Den norske superdatamaskinen Scali har vært testet av Pentagon med tanke på bruk i operative beslutningssystemer i felten.

Den norske superdatamaskinen Scali har vært testet av Pentagon med tanke på bruk i operative beslutningssystemer i felten.

Scali er en videreføring av Kongsberg Gruppens arbeid med CESAR, og brukes til anvendelser der de samme kompliserte regneoperasjonene skal gjennomføres parallelt på store mengder data. Scali ble først laget for å prosessere satellittbilder. Maskinen er utviklet av Kongsberg Informasjonskontroll (KIK), og er i ferd med å bli utskilt som eget selskap.

Einar Rustad og Jan Bjerke demonstrerer maskinen på Hyundai-standen på CeBIT '97. Rustad er en gammel kjenning fra Norsk Data, der han designet de siste Nord-prosessorene. Både han og Bjerke har vært innom Dolphin-miljøet. Rustad arbeider med systemdesign, og har også formet maskinens svært så tiltalende ytre. Bjerke er markedsfører.

Skalerbart

– Vi lager skalerbare supermaskiner med utgangspunkt i standard komponenter, blant annet prosessorer fra Intel eller Sun, forteller Rustad.

– Utgangspunktet var en utfordring fra forsvaret, å prosessere et satellittbilde på de 15 sekundene det tar en satellitt å passere over et område. Løsningen var å bygge en maskin med standard SMP-noder (symmetrisk flerprosessering) og rask intern kommunikasjon.

Scali-maskinen som demonstreres på CeBIT nytter noder på fire og fire HyperSPARC-prosessorer, der sammenkoplingen skjer med Dolphins SCI-teknologi. Andre prosessorer og sammenkoplingsteknologier kan brukes hvis kunden har spesielle ønsker.

– Det er uansett ikke på selve maskinvaren bidraget vårt ligger, understreker Rustad. – Vår ekspertise går til det som særpreger Scali, og som gjør at maskinen, til sitt bruk, er 30 ganger så rask som nærmeste konkurrent. Vi har funnet egne metoder for å løse gapet mellom prosessorhastighet og minnehastighet. Vi skriver effektiv kode for flerprosessorsystemet, med blant annet parallellisering og bruk av cache. Derfor kan du si at vi egentlig er en programvarebedrift.

Dette griper ikke inn i selve operativsystemet. Programverktøy og applikasjoner er holdt til kjente industristandarder, og grunnlaget for arkitekturen, MPI eller Message Passing Interface, er også en anerkjent standard.

– Vi vil bli målt på applikasjonsytelse per dollar, sier Bjerke. – Vi kan ikke konkurrere på et bredt spektrum av anvendelser. Men vi er best på de anvendelsene vi går inn på.

Pentagon

At dette ikke nødvendigvis må begrenses til prosessering av satellittbilder, viser en sammenlikning foretatt av det amerikanske militære med beslutningsstøttesystemet C3I (Command Control Communication Information). Slike systemer brukes i moderne krigføring for å beregne overlevelsesmuligheter gitt ulike taktiske manøvrer, og var i utstrakt bruk under Gulf-krigen.

Pentagon sammenliknet norske Scali med IBM SP2, Cray T3D og Intel Paragon. Scali kom suverent best ut. Nummer to var IBM SP2, med stor avstand til Cray T3D som igjen gjorde det langt bedre enn Intel Paragon.

– Vi kan ikke si utfra denne testen at Scali er en bedre maskin enn de andre, understreker Bjerke. Det vi sier er at til denne spesielle anvendelsen er det bevist at Scali er absolutt overlegen enhver tenkelig konkurrent. Vi venter nå i spenning på at dette skal slå ut i en kontrakt. Testen overrasket oss, for det var ikke slike systemer vi hadde i tankene når vi konstruerte Scali.

Ingen av Scali-mennene vil si noe bestemt om andre sivile anvendelser. Men det antydes at databehandlingsmønsteret hos store internett-tilbydere har bestemte likhetstrekk med C3I og prosessering av satellittbilder. Rustad og Bjerkes taushet bekrefter at ideen bare ikke er tilstrekkelig utprøvet ennå.

Det fysiske designet understreker skalerbarheten. Nederst i tårnet er en vifte og en UPS (uninterruptible power supply eller avbruddsfri strømforsyning). Hver horisontal enhet inneholder en modul med fire prosessorer. De røde loddrette strekene er dioder som viser belastningen på hver prosessor. Den minste utgaven har to noder, dvs åtte prosessorer. Den største består av flere tårn etter hverandre. Demonstrasjonsprogrammet kjøres på fem noder, og får utrolig kompliserte mandelbrotmengder til å avbildes i rask rekkefølge. Diodene viser til stadig at samtlige prosessorer arbeider for fullt.

– Vi stiller ut hos Hyundai som følge av en avtale med Hyundai-datteren Axil Computers, forklarer Bjerke. Axil bygger flerprosesserende systemer med opptil fire Sparc-prosessorer, og vil gjerne ha noe å tilby kundene som krever enda mer.

Den neste Scali-maskinen skal utrustes med UltraSparc-prosessorer. Bjerke understreker fleksibiliteten i arkitekturen, og peker på at også sammenkoplingen kan varieres for å gi egenskaper som feiltoleranse.

– Med Sparc-prosessorer kjøres maskinene under det vanlige Solaris-operativsystemet. Kunder som heller vil ha PentiumPro og Windows NT, kan få det. Kommer noen og krever en Scali-maskin med HP-prosessorer, garanterer vi en leveranse innen seks måneder.

Det har ofte vært et problem for nordmenn med gode dataidéer at det finansielle støtteapparatet har sviktet. Rustad og Bjerke vil derfor gjerne understreke at så ikke har vært tilfelle med dem. De mener tvertimot at SND har gitt et avgjørende bidrag for å sikre at Dolphin-miljøet, som overtok ekspertisen fra Norsk Data, fikk muligheten til å finne fram til kommersielle og produktive anvendelser.

Til toppen