Pentium-feil forfølger Intel

Det er oppdaget en feil, som har fått navnet Dan 0411, i Intels Pentium Pro- og Pentium II-prosessorer. Selv om Intel ikke akter å kalle tilbake prosessorene, kommer feilmeldingen på et uheldig tidspunkt.

Det er oppdaget en feil, som har fått navnet Dan 0411, i Intels Pentium Pro- og Pentium II-prosessorer. Selv om Intel ikke akter å kalle tilbake prosessorene, kommer feilmeldingen på et uheldig tidspunkt.

En feil er oppdaget i flyttallsenhetene til Pentium Pro og Pentium II. Feilen oppstår når store negative flyttall er lagret som heltall i Pentium II eller Pentium Pro sine flyttallslagre, og rammer totalt 141 billioner (12 nuller) forskjellige flyttall.

Dan-0411, som er det uoffisielle navnet på feilen, ble oppdaget av dataeksperten "Dan" den 11.04 1997, og har senere blitt bekreftet av Intel. Intel har foreløpig ikke planer om å kalle tilbake noen av brikkene, men holder for øyeblikket på å analysere feilens konsekvenser ytterligere.

Det er lite trolig at feilen har stor praktisk betydning, ettersom Pentium Pro brikker har vært brukt i lang tid uten at det har vært rapportert om større problemer. For Intel kom imidlertid nyheten på et særdeles uegnet tidspunkt, ettersom selskapet tirsdag hadde verdenslansering av Pentium II-prosessoren. Intel vil legge fram en fullstendig rapport på feilen, fredag 9 mai.

Som en kuriositet kan det nevnes at feil som rammet flyttallsoperasjoner var årsaken til at Ariane 5 raketten eksploderte bare minutter etter oppskytingen. I dette tilfellet var det imidlertid programvaren som hadde skylden. En av prosessorene konverterte data fra flyttall til heltall, og fikk en såkalt overflyt (overflow) som ikke programvaren taklet. Dette førte til at maskinen dumpet minnet og forstyrret hele styringsprosessen av motorene som etter hvert eksploderte.

Til toppen