Pentium for fall

For å få fortgang i salget av MMX-prosessorene til bedriftsmarkedet og som følge av nylanseringer vil Intel halvere prisene på Pentium i løpet av 1997.

For å få fortgang i salget av MMX-prosessorene til bedriftsmarkedet og som følge av nylanseringer vil Intel halvere prisene på Pentium i løpet av 1997.

Prosessorgiganten Intel Corporation vil ha fortgang i salget av Pentium-prosessorer med MMX-teknologi til bedriftsmarkedet. Selskapet har også en rekke nye chip-sett på gang. Derfor kan du vente deg kraftige prisfall på vanlige Pentium-prosessorer i løpet av andre og tredje kvartal 1997.

Vi ser allerede at noen produsenter har begynt å levere Pentium MMX-baserte servere, ikke minst fordi MMX-teknologien gir bedre ytelse selv med applikasjoner som ikke er tilpasset MMX-teknologien. Denne trenden ønsker Intel å fremskynde, fordi selskapet tjener mer penger jo oftere brukere oppgraderer og jo sterkere løsninger de velger.

Mens andre dataprodusenter sliter med å holde sine bruttomarginer over 20 prosent, greier Intel, som den eneste av de store aktørene, å opprettholde en bruttomargin på over 50 prosent. Selv Microsoft klarer ikke slike marginer. Det er Intels markedsandel på 85 prosent av PC-markedet, og selskapets evne til stadig å introdusere nye produkter med høyere inntjening som har gitt selskapet de utrolig gode resultatene.

I mai kommer et nytt PCI chip-sett, 440FX, som skal kjøres i en-prosessormiljøer med Pentium II. I august leverer Intel det nye chip-settet 440LX som støtter synkron DRAM, Advanced Graphics Port, og Ultra DMA - et nytt 33-Mbps diskgrensesnitt. Dette chip-settet vil kunne kjøre i flerprosessormiljøer med Pentium II, og de først maskinene ventes på markedet til høsten. Til neste år kommer en ny grafikk-kontroller, Intel740GT, som vil tidoble ytelsen ved 3D-grafikk og gi video med 30 bilder i sekundet.

Intels prosessorer og chip-sett tar seg av stadig flere oppgaver som tidligere ble taklet av andre komponenter på hovedkortet. Dette fører til en større standardisering av hovedkortene, noe som har fått hovedkort- og systemprodusenter til å steile. De mener at Intel overstandardiserer slik at det blir vanskeligere for dem å differensiere sine produkter fra konkurrentenes.

Til toppen