Pentium II - en helt ny type prosessor

Det siver stadig ut flere detaljer om den pc-revolusjonen som innledes innen sommeren med de første systemene bygget rundt Pentium II.

Det siver stadig ut flere detaljer om den pc-revolusjonen som innledes innen sommeren med de første systemene bygget rundt Pentium II.

Intel slapp flere nyheter i forbindelse med en demonstrasjon av pc-er og NetPC-er på en konferanse som Compaq sponset i USA i forrige uke, under navnet Innovative Conference. Intel-sjefen Andrew Grove viste blant annet en NetPC bygget rundt en 233 MHz Pentium II, og pc-er med 300 og 500 MHz-utgaver av den samme prosessoren..

En NetPC er en pc med en forseglet kasse, der maskin- og systemprogramvaren er spesielt tilrettelagt med tanke på enkel og rimelig administrasjon i nettverk. Grove viste blant annet hvordan en NetPC med blank harddisk kunne konfigureres og installeres fra en fjerntliggende arbeidsstasjon i samme lokalnett eller på samme intranett. Intel vil at også morgendagens pc-er skal være langt enklere å administrere enn dagens.

Det mest interessante ved Groves presentasjon var at han gikk nærmere inn på selve Pentium II-prosessoren, blant annet oppbyggingen med doble uavhengige busser – Dual Independent Bus (DIB) – og aksellerert grafikkport – Accelerated Graphics Port (AGP). Disse to teknikkene skal løse flaskehalsene i dagens prosessorarkitekturer, som Grove også kalte "de to dødsdalene": at data ikke strømmer raskt nok mellom prosessoren og henholdsvis minne og grafikk.

Pentium II med DIB skal gjøres tilgjengelig innen sommeren. Intel drøyer AGP til seinere på året.

DIB er ikke nytt med Pentium II-prosessoren, men det er først nå Intel legger vekt på å forklare teknologien eksternt. DIB er også implementert i PentiumPro. "Doble uavhengige busser" betyr at i stedet for å ha én intern buss i prosessoren, har man nå to. En buss går til nivå to cache – som nå er nedfelt i selve prosessoren i stedet for på hovedkortet – den andre bussen går til minnet. Sambandet til nivå to cache går dobbelt så fort som på en Pentium, og kan skje samtidig med at data strømmer direkte mellom prosessor og minne. Den samlede gevinsten i båndbredde svarer derfor til en faktor på tre, hevder Intel.

DIB er videre tilrettelagt slik at selve systembussen kan økes fra dagens klokkefrekvens på 66 MHz til 100 MHz neste år.

Intel endrer også innpakningen. Pentium II-prosessoren og DIB skal huses i en "patron" som Intel kaller Single Edge Contact (SEC) cartridge. I motsetning til forgjengerne har den altså ikke pinner. Den kiles i stedet fast i et eget spor på hovedkortet, kalt Slot 1. Dette sporet skal likne på et PCI-spor. Motivet for å bytte ut pinnene med et festespor, skal være at de nye patronene vil være langt rimeligere å produsere i store mengder.

Pentium II-prosessoren forutsetter altså en helt ny type hovedkort. Produksjonen av disse skal allerede være i gang hos en rekke leverandører.

Grove sa ikke så mye om AGP utenom at det dreier seg om en ny spesifikasjon til pc-plattformen som skal øke båndbredden mellom minnet og grafikksystemet. Han presiserte at AGP ikke rettes mot spesialistmarkedet men mot vanlige brukere.

Konklusjonen på Groves presentasjon av Pentium II er at PentiumPro representerte bare en beskjeden forbedring i forhold til Pentium. Det sentrale for morgendagens pc-er vil bli overgangen fra Pentium til Pentium II, et like stort skritt som da 486-brikkene ble erstattet av Pentium. Intel mener at Pentium II utgjør en helt ny type mikroprosessor.

Denne nye typen mikroprosessor skal være hovedkomponenten i det Grove kalte for det neste skritt i næringsrettet databehandling: Visual Connected PC, bygget rundt en fullverdig Pentium II med DIB, MMX og AGP, samt utgang for 100 Mbps Ethernet.

Grove viste hvordan denne maskinen kan anvendes til avanserte grafiske oppgaver som 3D-modellering og fargelegging, med en ytelse som tilsvarer langt dyrere og spesialiserte arbeidsstasjoner. De vil åpne for bruk av videokonferanser, applikasjonsdeling og andre multimediabaserte kommunikasjonsmetoder, i langt større omfang enn i dag, tror Intelsjefen.

Til toppen