PeopleSoft-aksjonærene sa ja

Et flertall av PeopleSoft-aksjonærer vil selge til Oracle. Men styret sier fortsatt nei.

Et flertall av PeopleSoft-aksjonærer vil selge til Oracle. Men styret sier fortsatt nei.

Da fristen for Oracles oppkjøpsbud gikk ut fredag ved midnatt, hadde over 60 prosent av PeopleSoft-aksjene takket ja til tilbudet på 24 dollar per aksje, tilsvarende 9,2 milliarder dollar for hele selskapet. Ifølge Wall Street Journal ville andelen vært langt høyere dersom flere store investorer ikke hadde trukket sitt ja på oppfordring fra PeopleSoft-styret, ut fra forutsetningen om at Oracle trolig kunne presses til å gi et høyere bud.

Lørdag sa PeopleSoft-styret at det avviste Oracles bud, og underrettet frieren om at «et flertall av våre aksjonærer mener 24 dollar er for lite». Styret sa de var villig til å diskutere et høyere bud, men nevnte ikke hvor høyt de mente Oracle måtte gå.

Dersom Oracle faktisk kjøper aksjene som har godtatt budet, vil PeopleSofts «giftpille» utløses. Det innebærer at selskapet vil utstede et stort antall aksjer, som Oracle enten må kjøpe til budpris eller bli sittende igjen som minoritetsinvestor uten innflytelse.

Onsdag vil en dommer i Delaware arrangere nok en høring i Oracles søksmål som tar sikte på å få trukket giftpillen. Juridiske eksperter peker på at retten kan bare gripe inn mot giftpillen dersom den betraktes som «drakonisk, tvangspreget eller utestengende», noe som anses som lite sannsynlig.

Dersom det ikke blir nye prisforhandlinger, og dersom dommeren opprettholder giftpillen, kan Oracle prøve å få byttet ut PeopleSoft-styret på vårens aksjonærforsamlingen. Kandidatene må i så fall nomineres innen torsdag denne uka.

10. januar starter et søksmål som PeopleSoft har anlagt mot Oracle. Selskapet søker en milliard dollar i erstatning for påstått forsøk på å ødelegge for det løpende forretninger.

    Les også:

Til toppen