PeopleSoft-aksjonærer saksøker selskapet

Åtte PeopleSoft-aksjonærer har gått til sak fordi de mente ledelsen burde ha godtatt Oracles oppkjøp.

Åtte PeopleSoft-aksjonærer har gått til sak fordi de mente ledelsen burde ha godtatt Oracles oppkjøp.

Tallet kommer fram etter en gjennomgang av PeopleSofts siste kvartalsinnlevering av opplysninger til det amerikanske kredittilsynet SEC, skriver Cnet.

Saksøkerne mener ledelsen ikke har håndtert oppkjøpstilbudet fra Oracle i samsvar med god forretningsskikk. De krever en redegjørelse, samt erstatning.

Det har vært et gjennomgangstema fra Oracle at PeopleSoft-ledelsen ikke tok hensyn til aksjonærenes interesser. At bare åtte aksjonærer saksøker ledelsen tyder på at Oracle er i utakt med det store flertallet av PeopleSofts investorer. Denne tendensen bekreftes også av det faktum at bare ti prosent av aksjonærene har hittil sagt ja til oppkjøpet.

Til toppen