PeopleSoft-aksjonærer ut mot styret

En gruppe PeopleSoft-aksjonærer går til retten for å få styret til å forhandle med Oracle.

En gruppe PeopleSoft-aksjonærer går til retten for å få styret til å forhandle med Oracle.

I forrige uke avviste PeopleSofts styre og administrative ledelse Oracles nyeste bud på 9,2 milliarder dollar – 24 dollar per aksje – og forberedte seg på et megaoppgjør på selskapets årsmøte over nyttår. Oracle har understreket at budet trekkes fredag ved midnatt med mindre det foreligger støtte fra et flertall av aksjonærene i PeopleSoft.

    Les også:

Dette har fått en gruppe PeopleSoft-aksjonærer til å henvende seg til rettssystemet for å kreve at en dommer beordrer PeopleSoft til å trekke tilbake sin «giftpille» og forhandle med Oracle. Aksjonærenes advokat sier han er ute etter å sikre deres verdier, og at de er interessert i å selge så dyrt som mulig.

«Giftpillen» er en serie ordninger som PeopleSoft-styret vedtok for å gjøre et eventuelt oppkjøp så kostbart som mulig for oppkjøperen, blant annet gjennom ekstraordinære kundegarantier anslått til 2,4 milliarder dollar, i tilfelle oppkjøperen skulle finne på å endre PeopleSofts produkter.

Oracle har et eget søksmål gående mot PeopleSoft med samme krav om at giftpillen trekkes tilbake.

I uttalelser fra Oracles ledelse heter det at dersom budet ikke støttes av et flertall av aksjonærene innen fristen fredag, vil Oracle vurdere andre oppkjøp.

Oracle har garantert at det vil utgi PeopleSofts applikasjonspakke i en ny utgave, og la de fleste av selskapets utviklere fortsette i jobbene sine i selskapets nåværende hovedkvarter.

Til toppen