PeopleSoft-garanti kan koste Oracle 354 millioner dollar

Garantiene som PeopleSoft ga sine kunder etter at oppkjøpsbudet ble kjent, kan koste Oracle 354 millioner dollar.

Garantiene som PeopleSoft ga sine kunder etter at oppkjøpsbudet ble kjent, kan koste Oracle 354 millioner dollar.

Da Oracle kom med sitt oppkjøpsbud i juni i år, reagerte PeopleSofts ledelse med forskjellige mottiltak. Et av dem var et "Customer Protection Program" som lover kundene en refusjon på to til fem ganger kjøpesummen dersom et oppkjøp fører til at supporttjenesten avsluttes før avtalt tid, at PeopleSoft-produkter ikke lenger tilbys nye kunder, eller at produktene de har kjøpt ikke oppgraderes.

    Les også:

PeopleSoft har selv fortalt at denne garantien gjaldt over halvparten av kjøpsavtalene inngått i april-juni-kvartalet. I en redegjørelse til det amerikanske kredittilsynet (Securities and Exchange Commission) skriver selskapet at forpliktelsene beløper seg til 354 millioner dollar.

Den primære hensikten har vært å sikre omsetningen. Økte omkostninger for Oracle i tilfelle en overtakelse har vært en bihensikt. Virkningen kan være begrenset. Selv om 354 millioner dollar representerer mer enn tre ganger PeopleSofts lisenssalg i kvartalet, er det bare fem prosent av de 6,3 milliarder dollarene Oracle er villig til å punge ut med. Dessuten har Oracle gjort det klart at det siste de ønsker, er misfornøyde PeopleSoft-kunder, og det er gitt signaler om at den opprinnelige planen om å fase ut PeopleSoft til fordel for Oracles egne produkter, vil gjennomføres skånsomt og langtekkelig. Søksmålet fra en storkunde, delstaten Connecticut, kan også tolkes som et pressmiddel for å sikre seg gode betingelser.

Likevel legger ikke Oracle fingrene imellom når de kommenterer garantiprogrammet overfor Wall Street Journal. "En brent jord-taktikk som tar sikte på å forskanse ledelsen og redusere selskapets verdi", sa Oracles talsperson Jim Finn.

Oracle kunngjorde i går at budet på PeopleSoft er forlenget til 18. juli. Det er dagen etter fristen J.D. Edwards-aksjonærene har på å godta den planlagte fusjonen med PeopleSoft. De fortalte også at de har fått positiv tilbakemelding fra over 11 prosent av PeopleSofts aksjonærer på oppkjøpsbudet.

Til toppen