PeopleSoft-kjøpet dreier seg mye om folk

Utviklerne er et vesentlig moment i kjøpet av PeopleSoft, mener Oracle-president Chuck Phillips.

Oracle-president Chuck Phillips frontet selskapet da journalistene på Open World-arrangementet i San Francisco presset på for å få vite det siste om oppkjøpet av PeopleSoft.

    Les også:

– Neste milepæl er møtet med dommeren i Delaware 13. desember for å få en avgjørelse om PeopleSofts giftpille, sa Phillips. – Vi tror ting vil ordne seg, og vi er forberedt på å ta over PeopleSoft.

Det blir ikke tale om å slå sammen PeopleSoft med for eksempel Oracle-produktet E-Business Suite. Men Phillips åpnet for at PeopleSoft ikke vil leve så mange år til.

– Vi kommer til å la PeopleSoft- og Oracle-produktene utvikle seg langs egne, atskilte spor. Kundene kan stole på det. Oracle-produktene vil bli forbedret i raskere tempo, og de vil leve lenger.

Folk, det vil si utviklerne i PeopleSoft, er en viktig del av oppkjøpet. Som teknologiorientert programvarehus har Oracle et nærmest umettelig behov for utviklere.

– Det dreier seg mye om folk, men jeg kan ikke si særlig ut over det. Vi trenger PeopleSoft-utviklerne til å videreutvikle produktet, men vi trenger dem også for å bidra til Oracle-produktene. Vår bedriftskultur er utviklerorientert, og vi har ikke det problemet at folk forlater oss. Vi ser at i de 18 månedene siden oppkjøpet ble lansert, har PeopleSofts utviklere ikke flyktet til andre. Det skulle tyde på at de vil være svært tilfreds med å arbeide for oss. Vi venter at de blir værende når vi overtar, og vi tror de vil finne seg godt til rette i vårt miljø.

Oracle deler overhode ikke partner Michael Dells forakt for oppkjøp.

– Det er en del av det økonomiske systemet at selskaper slår seg sammen. Erfarne forretningsfolk forstår det, og de innser at det ikke er bedriftsledelsen som eier selskapet. De som eier noe, må kunne selge det når de vil. Erfaringen fra de siste budet på 24 dollar var et stort flertall for å selge, antakelig 80 prosent hvis du legger til dem som trakk seg i siste liten da budfristen gikk ut.

En undersøkelse blant PeopleSoft-kunder skal ha antydet at opptil 47 prosent kan være innstilt på å droppe produktet hvis Oracle overtar. Phillips tror ikke noe på det.

– Flertallet av PeopleSoft-kundene er også våre kunder. Tallet på utviklere som arbeider med å forbedre PeopleSoft-applikasjonene vil øke når vi overtar. Årsaken er at vi vil omfordele ressursbruken i selskapet. Det som i dag satses på å nå nye markeder, vil overføres til tiltak til gagn for eksisterende kunder. Vi vet at PeopleSoft-brukere klager over at det ikke satses nok på utvikling i dag. Vi har gjort mye for å snakke med dem de siste 18 månedene, og vi når fram med vårt syn der PeopleSoft-ledelsen tidligere var enerådende. Vi snakker med både brukergrupper, kunder og partnere. Vi kommer til å sette opp egne rådgivingsgrupper for å veilede brukerne, satt sammen av folk fra både Oracle og PeopleSoft.

Les mer om: