PeopleSoft-styret avviste Oracles bud

Styret i PeopleSoft har avvist Oracles bud på 24 dollar per aksje.

Styret i PeopleSoft har avvist Oracles bud på 24 dollar per aksje.

Mens Oracle stadig understreker at det ikke vil komme noe bud høyere enn 24 dollar per aksje – tilsvarende 9,2 milliarder dollar for hele selskapet – vedtok styret i PeopleSoft i går å avvise budet. Begrunnelsen er at selskapet har atskillig større verdi for Oracle i dag enn i februar, da styret avviste et bud på 26 dollar per aksje.

    Les også:

Budet fra Oracle løper ut midnatt fredag 19. november, og selskapet krever at aksjonærer med et flertall av aksjene i PeopleSoft må ha godtatt budet innen den fristen. Styret og den administrative ledelsen i PeopleSoft sier de vil fortsette kampen mot Oracle selv om så skulle skje. Det er med andre ord duket for et kraftig oppgjør på generalforsamlingen over nyttår dersom Oracle skulle lykkes i å få et ja fra et flertall av aksjene.

Partene venter nå på en kjennelse i Oracles søksmål for å få hevet PeopleSoft-ledelsens disposisjoner som kan påføre Oracle store ekstrautlegg ved en eventuell overtakelse.

Til toppen