PeopleSoft vil ha myndighetenes hjelp mot Oracle

PeopleSoft argumenterer mot det nye budet fra Oracle med tanke på å få USAs justisdepartement til raskt å avvise oppkjøpet som lovstridig.

PeopleSoft argumenterer mot det nye budet fra Oracle med tanke på å få USAs justisdepartement til raskt å avvise oppkjøpet som lovstridig.

Avisa Washington Post har skaffet seg innsikt i det PeopleSoft-styret forbereder, gjennom interne kilder i selskapet og gjennom kontakt med den kjente antitrustadvokaten Gary Reback som ble internasjonalt kjent mot slutten av 1990-tallet for sine høyrøstede beskrivelser av Microsoft-monopolet. Reback er hyret av PeopleSoft som rådgiver i forholdet til Oracle.

Det som kommer fram av dette er at PeopleSoft-styret høyst sannsynlig vil avvise også det nye budet fra Oracle, og at det vil i hovedsak argumentere ut fra antitrustbetraktninger og ikke pris. USAs justisdepartement bekreftet torsdag at det vil granske en mulig sammenslåing av PeopleSoft og Oracle.

    Les også:

PeopleSoft ser ut til å gå ut fra at justisdepartementet vil avvise oppkjøpet, og frykter at granskingen vil trekke ut i langdrag, slik at selskapet skades i markedet. Reback viser blant annet til søksmålet fra delstaten Connecticut mot Oracle, som tegn på alvorlig uro blant PeopleSofts kunder.

PeopleSoft mener oppkjøpet vil redusere tallet på mulige leverandører til store private og offentlige organisasjoner fra tre til to, SAP og Oracle, med påfølgende duopolistisk kundebehandling og prisprofil.

Oracle-sjef Larry Ellison mener PeopleSoft argumenterer mot bedre vitende. Han mener markedet er i rask endring siden Microsoft forbereder seg på å angripe det, og at det dessuten er en rekke andre aktører. Ellison mener SAP har 18 prosent av markedet, mens Oracle og PeopleSoft til sammen står for ti prosent.

De avgjørende kriteriene for justisdepartementet vil være å definere det relevante markedet, og å vurdere oppkjøpets følger for kundene.

Ellison forteller dessuten til Washington Post at han for et års tid siden ble kontaktet av toppsjef Craig Conway i PeopleSoft med et forslag om å lage ett selskap av PeopleSoft og applikasjonsdelen av Oracle, med Conway som sjef. Nå da Oracle støtter denne tanken, men uten Conway som sjef, er det underlig at Conway plutselig er redd for antitrustbestemmelsene, sier Ellison.

PeopleSoft og J.D. Edwards mener antitrusthensyn ikke er relevante i forholdet den sammenslåingen de planlagger, siden PeopleSoft i hovedsak har store organisasjoner som kunder mens J.D. Edwards trekker sine fra sjiktet under, og fordi de henvender seg til ulike bransjer.

PeopleSofts frykt for å miste kunder dersom det ikke kommer en rask avklaring, synes svært reell. Søksmålet fra Connecticut har vakt gjenklang, særlig i det offentlige som utgjør mer en tjue prosent av selskapets kundegrunnlag. Ifølge Reuters er de ikke imponert over Oracles tilbud om gratis erstatningslisenser, siden lisenskostnader typisk utgjør under 10 prosent av kostnadene knyttet til å implementere et så stort system som PeopleSoft. Connecticut regner for eksempel med å bruke fem år på sitt 111 millioner dollars PeopleSoft-prosjekt, og er nå inne i det første året. California State University har satt av sju år og 445 millioner dollar på et enda større PeopleSoft-prosjekt, og ser helst at selskapet og dets produkter består. Oracle har gitt klare signaler på at PeopleSoft-produkter ikke vil videreutvikles etter et oppkjøp, selv om det vil bli gitt støtte til eksisterende installasjoner.

Tidligere har analytikerne Gartner og Forrester uavhengig av hverandre rådet PeopleSoft-kunder til å legge opp alternative strategier med andre produkter og løsninger.

Til toppen