Per Boasson trekker seg fra SPCS-gruppen

Per Boasson, gründer og største eier i SPCS-gruppen (tidligere PC-Systemer) trekker seg fra den daglige driften i selskapet.

Per Boasson, gründer og største eier i SPCS-gruppen (tidligere PC-Systemer) trekker seg fra den daglige driften i selskapet.

Når Per A. Boasson går fra SPCS-gruppen skifter en av de mest markante og vellykkede lederne i norske programvarebransje beite. Det har lenge ligget i kortene at Boasson var i ferd med å trekke seg ut av selskapet. Vinteren 1998 ga han fra seg lederstolen i økonomisystem-leverandøren til tidligere Digital Norge-sjef Tom Scharning og tidligere IBM Norge-sjef Christian Thommessen (styreformann).

Boasson trakk seg først tilbake til stillingen som utviklingsdirektør, slik gründere ofte gjør. Boasson regnes som en teknologisk visjonær person som tidlig satset på en moderne klient/tjener-modell da han startet opp PC-Systemer.

- Det har ligget i kortene at Per ville trekke seg ut. Han kontaktet meg allerede julen 1997 for å få hjelp til å profesjonalisere selskapet. Målet siden har vært å få til en vellykket avvikling for en gründer, det er det få som klarer, sier Thommessen til digi.no.

Boasson forsatte ut dette året for å sikre en stabil ledelse og en videre utvikling for selskapet. Den er nå på plass og da kan han trekke seg ut av den daglige driften, sier styreformannen.

Boasson trekker seg allerede 1. januar og skal i fremtiden bare være viseformann i styret. Etter børsnoteringen av PC-Systemer og oppkjøpet av det svenske programvareselskapet Scandinavian PC Systems, sitter Boasson fremdeles med 24 prosent av aksjene.

Det understrekes i børsmeldingen fra selskapet at Boasson forblir en langsiktig eier i selskapet. Men det er ikke kjent hva han planlegger å bruke tiden sin på fremover. Boasson har flere private investeringer i IT-selskap, noe som kan gi en pekepinn på hvor han blir å finne etter årsskiftet.

Til toppen