Personifisering og direkte kommunikasjon er fremtiden

Markedet vil etterspørre enda mer dybdeinformasjon direkte inn på skjermen. Faren er likevel at man drukner i informasjon.

Ved Akerselvens bredder i Oslo sitter selskapet Hugin AS og formidler informasjon om selskapets kunder ut til investorer og media i store deler av Europa og USA.

- Ja, vi sitter midt i informasjonsstrømmen, sier Hans-Petter Bjørnestad, administrerende direktør i selskapet til digitoday.no.

Bjørnestad tiltrådte stillingen i mai, men har lang erfaring fra nyhets- og informasjonsarbeid etter en rekke år hos Reuters før han kom til Hugin.

- Det har vært en helt fantastisk utvikling siden vi begynte med en PC på Reuters' København-kontor i 1987, sier Bjørnestad som mener at de viktigste trekkene i denne utviklingen, foruten de teknologiske forutsetningene, har vært utbredelsen av e-mail og utviklingen av mye bedre beslutningsverktøy for de aktørene som sitter i de forskjellige markedene.

Teknologien gjør det nå mulig for selskapene å kommunisere både med media og sluttbruker av informasjonen direkte.

- E-mail har gjort det mulig å kommunisere på kryss og tvers av landegrenser umiddelbart. Informasjonen til de forskjellige markedsaktørene har også bedret seg betraktelig, sier Bjørnestad.

Det som imidlertid blir et problem er det som karakteriseres som "Information Overflow". Aktører er for redde for å unngå viktig nyheter og drukner derfor i informasjonsstøy. I fremtiden vil brukerne bli mer selektive og ønske dybdeinformasjon på sine spesialområder.

- Fokus fremover blir på personifisering av informasjonen på mottakersiden. Vi vil se enda mer skreddersøm av informasjon mot enkelte målgrupper i tiden fremover, mener Bjørnestad.

Les mer om: