Personlig oppstartsside for Google Apps

Google har utvidet funksjonalitet i selskapets Google Apps for Your Domain-tjeneste med en egen startside for hver bruker, tilsvarende det man finner i Outlook eller Lotus Notes.

Siden viser en oversikt over brukerens innkommende e-postmeldinger, avtaler, nyheter fra organisasjonen brukeren er tilknyttet, samt flere elementer som kan tilpasses av organisasjonen eller brukeren selv.

Tjenesten er i utgangspunktet gratis og er tilgjengelig her.

    Les også:

Til toppen