Helse-IT og personvern

– Personvern kan ikke trumfe alt når det gjelder liv og død

Flere aktører innen helsesektoren mener personvernet bremser utviklingen av livreddende helseteknologi.

Lege Thomas Smedsrud mener det trengs et nytt rettsgrunnlag for å kunne benytte seg av mulighetene til kunstig intelligens innen helsesektoren.
Lege Thomas Smedsrud mener det trengs et nytt rettsgrunnlag for å kunne benytte seg av mulighetene til kunstig intelligens innen helsesektoren. (Foto: Sarah McDonald Gerhardsen)

Flere aktører innen helsesektoren mener personvernet bremser utviklingen av livreddende helseteknologi.

Det forskes stadig frem muligheter til å kunne bruke den store mengden norske elektroniske pasientjournaler til å blant annet avdekke og forutse sykdom ved hjelp av kunstig intelligens.

Til toppen