Personvern MÅ ofres for bekvemmelighetens skyld

- I sitt vesen innebærer e-handel at tilbyder og kunde inngår en kontrakt der personlige opplysninger byttes mot service, mener SAS Institute-sjef John McIntyre.

I den nye "e-økonomien" dreier ikke konkurransen seg lenger om pris, men om det som "e-intelligentsiaen" gjerne betegner som klister: Subtile tiltak som limer deg fast til et bestemt nettsted, slik at du stadig vender tilbake og bruker kredittkortet flittig. Utad framstår klisteret som den virtuelle utgaven av den vennlige og imøtekommende ekspeditøren, hun som kjenner din smak, husker alt du tidligere har kjøpt, og vet at det viktigste er ikke at du kjøper noe akkurat i dag, men at du stadig stikker innom og betaler for ting som gjør deg fornøyd.

De færreste ser på det å bli gjenkjent av en butikkekspeditør - eller hovmester eller bilmekaniker - som en trussel mot personvernet. Men straks gjenkjennelsen dreier seg om digitale spor, blir vi gjerne mistenkelige. Mistenksomheten er godt begrunnet. Digitale registre lar seg langt lettere kople sammen og misbrukes enn minner i menneskehjerner.

SAS Institute - verdens femte største uavhengige programvarefirma med over en milliard dollar i årsomsetning - har gjort klisterverktøy til en sentral del av sin strategi. Det dreier seg om programvare som samler spor, kopler dem til opplysninger kunden selv har gitt, og vedlikeholder stadig mer rikholdige og nyanserte profiler. John McIntyre er strategisjef for selskapets globale markedsføring.

- Både bedrifts- og personkunder er svært opptatt av å få så god service og så bekvemmelighet bruk av elektroniske tjenester som overhodet mulig. Samtidig må de vite at opplysninger de gir fra seg, enten direkte når de registrerer seg eller indirekte når de etterlater seg spor i systemet, behandles på en korrekt måte. I sitt vesen krever e-handel at private eller følsomme opplysninger utveksles mot bekvemmelighet og bedre service. Vi ser på dette som en kontrakt der begge parter har klare rettigheter, sier McIntyre til digi.no, da jeg får en halvtime sammen med ham under selskapets store europeiske brukerkonferanse i Dublin.

McIntyre er ikke alene om å bruke betegnelsen "kontrakt" når diskusjonen dreier inn på e-handel og personvern. Under en paneldebatt på brukerkonferansen fikk en tyrkisk journalist et tilsvarende svar fra flere medlemmer av SASs allierte e-intelligentsia.

- Misbruk av personlige eller følsomme opplysninger straffer seg selv, mener McIntyre. - Straks det blir kjent at en e-forretning bruker opplysninger til annet enn det den har forpliktet seg til, vil kundene velge en av konkurrentene.

Også dette synspunktet er felles for e-intelligentsiaen. Men hvordan skal kunden avverge misbruk, og hva slags muligheter har man til selv å avsløre det hvis det skjer? Kan det tenkes egne kundeverktøy som kan brukes til å kontrollere at forretningen faktisk følger kontrakten?

- Jeg vet ikke om det arbeides med slike verktøy hos oss eller andre steder, svarer McIntyre. - Det kan tenkes ordninger der opplysninger som en forretning kan ta vare på, styres av en agent, noe i likheten med Microsofts Passport på deres portal. Det kan også tenkes bedre lokal kontroll over for eksempel "cookies", i stedet for at kunden bare har valget mellom av og på.

McIntyre er ukjent med den norske tankegangen, der kunden skal sikres innsyn i lagrede opplysninger, og virkemidler for å rette opp feil. Han finner dette "interessant".

- Det vi har arbeidet mye med, er å få til ordninger som sikrer personvernet uten å slippe myndighetene til. Dette er et mål vi deler med resten av bransjen. Vi er med i et internasjonalt konsortium av programvareleverandører som prøver å få til en felles praksis i forhold til personvern.

McIntyre viser til at mens europeiske myndigheter stort sett stiller opp for den lille manns personvern, er tilfellet motsatt i USA, der man til og med har hatt tilfeller der offentlige førerkortregistre har solgt passfotos av bilførere til private kunderegistre.

Les flere artikler utløst av SAS Institutes europeiske brukerkonferanse:


Finn på noe bedre enn weblogger!
SAS Institute: Bedre analyseverktøy gir mer lønnsom e-handel
SAS Institute vil på børs
Misnøye med avanserte forretningssystemer