Personvernet tilsidesatt i høyesterettsavgjørelse

Høyesterett greide ikke å skjære gjennom teknologisk tåke. I stedet har den tatt Økokrims parti i en avgjørelse som kan få alvorlige følger for personvernet i Norge. Men Telenor er tilkjent saksomkostninger.

Høyesterett greide ikke å skjære gjennom teknologisk tåke. I stedet har den tatt Økokrims parti i en avgjørelse som kan få alvorlige følger for personvernet i Norge. Men Telenor er tilkjent saksomkostninger.

Du finner en bred gjennomgang av saken i artikkelen Spissfindig Økokrim-tolkning undergraver personvernet. Politiet mener det har rett til å gå direkte til en Internett-tilbyder for å få opplyst "datakommunikasjonsadresser" i gitte saker. Telenor tolker dette begrepet som "e-postadresse". Politiet mener derimot det også dreier seg om høyst midlertidige adresser som IP-adresse og vertsadresse ved bruk av tjenester som IRC. Telenor mener slike adresser har med bruk av tjenestene å gjøre, og krever at politiet først henvender seg til en offentlig instans, for eksempel Post- og teletilsynet, slik at Internett-tilbyderens taushetsplikt kan oppheves. Politiets tolkning erstatter denne taushetsplikten med det motsatte, nemlig en opplysningsplikt.

Dommen betyr med andre ord at Internett-tilbydere har plikt til å opplyse direkte når folk bruker Internett og Internett-relaterte tjenester. Skal politiet ha rede på når folk bruker telefon eller telefon-relaterte tjenester, må det først gå veien om Post- og teletilsynet. For telefon er operatøren pålagt taushetsplikt. For Internett er tilbyderen pålagt opplysningsplikt. Det lyder inkonsekvent.

Juridisk sett har Høyesterett behandlet et kjæremål fra Telenor Nextel etter en dom i Økokrims favør i desember i fjor. Kjæremålet er forkastet, men Økokrim er pålagt å betale Telenors saksomkostninger.

- Det var dissens i Høyesterett sier Hans Erik Johnsen i Advokatene i Telenor. - Dommer Karl Arne Utgård stemte mot de andre.

Ellers vil ikke Johnsen kommentere avgjørelsen før han har satt seg inn i premissene.

Les også disse artiklene om personvern og Internett:


Til toppen