Personvern

Personvernproblemer i Kriminalomsorgen: Nå gjennomfører Datatilsynet stedlig tilsyn

Datatilsynet gjennomfører stedlig tilsyn hos Kriminalomsorgsdirektoratets lokaler på Lillestrøm 9. november.

Kriminalomsorgsdirektoratet, ofte bare kalt Kriminalomsorgen, behandler store mengder personopplysninger og til dels svært sensitive opplysninger.
Kriminalomsorgsdirektoratet, ofte bare kalt Kriminalomsorgen, behandler store mengder personopplysninger og til dels svært sensitive opplysninger. (Illustrasjonsfoto: Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI))

Datatilsynet gjennomfører stedlig tilsyn hos Kriminalomsorgsdirektoratets lokaler på Lillestrøm 9. november.

Det stedlige tilsynet er neste trinn i åpnet tilsynssak mot Kriminalomsorgsdirektoratet.

Til toppen