JUSS OG SAMFUNN

Personvernproblemer i Kriminalomsorgen: Nå gjennomfører Datatilsynet stedlig tilsyn

Datatilsynet gjennomfører stedlig tilsyn hos Kriminalomsorgsdirektoratets lokaler på Lillestrøm 9. november.

Kriminalomsorgsdirektoratet, ofte bare kalt Kriminalomsorgen, behandler store mengder personopplysninger og til dels svært sensitive opplysninger.
Kriminalomsorgsdirektoratet, ofte bare kalt Kriminalomsorgen, behandler store mengder personopplysninger og til dels svært sensitive opplysninger. Illustrasjonsfoto: Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Det stedlige tilsynet er neste trinn i åpnet tilsynssak mot Kriminalomsorgsdirektoratet.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.