Personvernskepsis mot Blairs kryptopolitikk

- Den nylig offentliggjorde utredningen om kryptering og håndheving av loven som statsminister Tony Blair har undertegnet, overser personvernet og begrensningene i kryptoeksport, sier Yaman Akdeniz i Cyber-Rights & Cyber-Liberties til digi.no.

- Den nylig offentliggjorde utredningen om kryptering og håndheving av loven som statsminister Tony Blair har undertegnet, overser personvernet og begrensningene i kryptoeksport, sier Yaman Akdeniz i Cyber-Rights & Cyber-Liberties til digi.no.

Akdeniz er kriminolog og forsker ved universitetet i Leeds, samtidig som han leder personvernorganisasjonen Cyber-Rights & Cyber-Liberties. 15. juni sendte organisasjonen et åpent brev til statsministeren for å gjøre rede for sin kritikk av den britiske regjeringens rapport Encryption and Law Enforcement som statsministeren har selv underskrevet og utstyrt med et personlig forord.

Akdeniz finner det svært betenkelig at de nye reglene for kryptoeksport ikke er nevnt i utredningen. Han ser ikke på dette som et signal om at Storbritannia går samme vei som Tyskland og Frankrike, der myndighetene går inn for fri tilgang til kryptering, men som en mistengelig avledning fra Tony Blairs side.

Dette er saken
I mai offentliggjorde den britiske regjerningen rapporten Encryption and Law Enforcement som ble omtalt i digi.no 1. juni (se pekere til rapporten og til artikkelen Avlyttere maktesløse mot moderne kryptering). Utredningen slår fast at kryptering spiller en sentral rolle i å gjøre Storbritannia til ledende innen elektronisk handel, og at elektronisk handel er et prioritert område i regjeringens næringspolitikk. Den avviser det amerikanske prinsippet "key escrow" der krypteringsnøkler deponeres slik at etterforskere får tilgang til dem når de trenger å dekryptere avlyttet materiale. Det skal opprettes et fellesforum der representanter for myndigheter og næringslive samarbeider om forhold rundt kryptering, og et datasenter der det skal samles ressurser og kompetanse for dekryptering av avlyttet materiale. Regjeringens nylig vedtatte begrensninger i kryptoeksport i kjølvannet av Wassenaar-samarbeidets oppfordring, nevnes ikke.

- Det pågår en intens diskusjon i Storbritannia om Labour-regjeringens kuvending og innføring av begrensninger i kryptoeksport i desember i fjor. Både programvareindustrien og personvernorganisasjoner krever at begrensningene oppheves, og peker på at de er i strid med regjeringens uttalte politikk å fremme elektronisk handel. At kryptoeksport ikke nevnes i en regjeringsutredning om kryptering og håndheving av loven, er overraskende og alvorlig. Det er vanskelig å oppfatte dette annet enn at utelatelsen er en avledningsmanøver, sier Akdeniz.

- Vårt åpne brev til regjeringen retter et søkelys på utelatelsen, og på det selvmotsigende i å ville fremme elektronisk handel samtidig som man legger hindringer i veien for kryptoeksport. Vi krever at statsministeren kommer med en erklæring for å avklare regjeringens syn på kryptoeksport.

Akdeniz er også kritisk til at personvernhensyn ikke er nevnt i utredningen. Han ser på tilgang til sterk kryptering som et viktig tiltak i å beskytte folk mot krenkelser av privatlivets fred, ved å verne om både elektronisk kommunikasjon og innsyn i dokumenter. Han mener regjeringen må anerkjenne behovet for et kompromiss mellom personvern og kamp mot kriminelle, i stedet for å late som om man kan få i både pose og sekk.

Britiske personvernere mener at skiftende regjeringer de siste tiårene har det felles at de har sikret etterretningsorganers tilgang til avlytting i nært samarbeid med telekomselskaper. Virksomheten har foregått fordekt og uten offentlig kontroll. Det åpne brevet til Blair peker på at instansene som er ansvarlig for denne overvåkningen, er de samme som har deltatt i forarbeidet til utredningen om kryptering og håndhevelse av loven. De skal også representeres i det felles krypteringsforumet mellom næringsliv og myndighetene. Personvernorganisasjoner fikk ikke delta i forarbeidet til utredningen, og er heller ikke tiltenkt representasjon i fellesforumet.

Akdeniz mener slike kjensgjerninger bidrar til å undergrave publikums tillit til regjeringen i spørsmål som har med personvern og elektronisk handel, og at dette igjen kan slå tilbake på regjeringens uttalte mål å gjøre Storbritannia til ledende innen e-handel.

Til toppen