Persson bestemmer PUL-unntak

Det blir ikke Riksdagen men den svenske regjeringen - eller deler av den - som skal fastsette eventuelle unntak fra den nye og svært kontroversielle personvernloven (PUL).

Dette vedtaket ble fattet av Riksdagen onsdag.

Ifølge den mye omdiskuterte "personuppgiftslagen", som ble vedtatt i oktober i år, kan regjeringen forfatte forskrifter om unntak fra - eller presiseringer av - beskyttelsen for den personlige integriteten ved registrering av personopplysninger. Dette gjelder imidlertid bare automatisk behandling av personopplysninger. Ifølge et hvilende grunnlovsforslag bør denne muligheten også omfatte manuell behandling av personopplysninger, melder det svenske nyhetsbyrået TT.

Nå har Riksdagen i et annet vedtak - noe som kreves ved grunnlovsendringer - besluttet at også manuell behandling skal omfattes av loven.Det innebærer at regjeringen eller den myndighet som får delegert denne oppgaven, bestemmer når unntak fra PUL skal gjøres eller når de generelle reglene krever en nærmere presisering.

Moderaterna og Folkpartiet mener denne endringen er uheldig, og synes Riksdagen bør være den instans som fatter beslutninger som berører spørsmål om personlig integritet, skriver Metro. Ifølge Folkpartiet går forslaget alt for langt samtidig som det er for upresist avgrenset. Moderaterna mener det er i allmennhetens interesse at unntak diskuteres offentlig, det vil si i Riksdagen, og ikke innenfor regjeringskontorenes vegger.

"Sossarna" støttes imidlertid av Vänsterpartiet og Miljöpartiet, som alle tre mener loven er av "offentlighetsrettslig karakter", og dermed helt og fullt kan delegeres til regjeringen.

Til toppen