PGP lettere tilgjengelig i Norge

Network Associates har fått tillatelse til å eksportere krypteringsteknologi med opptil 2048 bits koding til blant annet Norge. Dette gjør at teknologier som PGP kan bli langt mer utbredt.

Network Associates har fått tillatelse til å eksportere krypteringsteknologi med opptil 2048 bits koding til blant annet Norge. Dette gjør at teknologier som PGP kan bli langt mer utbredt.

USA har i "alle år" hindret eksport av sterke krypteringsteknologier. Årsaken er at de amerikanske sikkerhetsorganisasjonene ikke ønsker at andre land skal kunne sende informasjon som er så godt kryptert at amerikanerne ikke greier å dekrypterere den.

USA vurderer nå å lette litt på denne politikken.

Selv om de nye reglene langt fra er ferdige, har Network Associates allerede fått tillatelse til å eksportere krypteringsteknologi med 128 til 2048 bits koding til Norge og en rekke andre land.

Dette betyr at blant annet krypterings- og autentifiseringsteknologien PGP (Pretty Good Privacy) nå blir lettere tilgjengelig. PGP-produkter som er blitt lovlig solgt her i landet (etter amerikanske regler), er blitt laget i Europa. Den eneste lovlige eksportmetoden av PGP har hittil vært i bokform. Det vil si at kildekoden har blitt trykket på papir i USA, eksportert til Europa og deretter skannet inn i en datamaskin for så å sende den videre til europeiske utviklere. En tungvint og dyr metode, men ikke nok til å hindre at PGP har fått relativt bra utbredelse også i vår del av verden.

PGP regnes som en svært sikkert krypteringsmetode, uten kjente bakdører. PGP brukes i Norge av blant annet NORID for domeneregistrering på Internett.

- Network Associates oppfatter denne utvidede muligheten til å selge PGP til de fleste norske kunder som et gjennombrudd fordi "alle" nå vil kunne sikre sin informasjon like sikkert som dagens teknologi tillater, forteller Kay Seljeseth, daglig leder i Network Associates i Norge.


- PGP er allerede svært utbredt i Statene og en rekke andre land, og vi forventer at PGP-kryptering vil bli et krav i en rekke norske virksomheter i tiden fremover. Målet vårt er at en PGP nøkkelring skal bli like naturlig å bruke som bilnøkler.

Network Associates leverer en rekke Internett-tilknyttede produkter basert på PGP.

Vil du teste PGP, kan du laste ned flere produkter fra PGP International.

Til toppen