- Phenom II blir en vinner

Hovedkort-bransjen mener AMD vil forsyne seg godt denne våren.

-  Phenom II blir en vinner

Hovedkort-bransjen mener AMD vil forsyne seg godt denne våren.

Blant selskaper som produserer hovedkort til PC-er, er det ifølge Digitimes.com nå forventninger om at hovedkort til prosessorer fra AMD igjen vil utgjøre 30 prosent av markedet innen dette halvåret er omme.

Hovedkort-produsentene mener at AMD-baserte kort vil være spesielt attraktive blant forbrukere, fordi de tillater at brukeren erstatter prosessoren med en nyere generasjon, uten at de øvrige komponentene må erstattes.

Selv de nyeste Phenom II-prosessorene, som i utgangspunktet er basert på sokkelen AM3 og som støtter DDR3-minne, kan brukes i langt billigere systemer med hovedkort med AM2+-sokkel og DDR2-minne.

Bransjen tror at etterspørselen etter hovedkort med AM2+-sokkelen fortsatt vil dominere blant AMD-kundene, siden prisen på DDR3-minne er så høy at etterspørselen vil forbli begrenset.

Phenom II, AMD selskapets mest avanserte prosessor beregnet for stasjonære PC-er. Prosessoren har oppnådd gode resultater i uavhengige tester, spesielt når det gjelder forholdene mellom ytelse og pris og ytelse og strømforbruk.

Dersom hovedkortprodusentenes forventninger skal gå i oppfyllelse, må AMD snu en negativ trend for selskapet. Så sent som i fjerde kvartal i fjor tapte selskapet andeler til Intel, ifølge tall fra analyseselskapet IDC.

I et markedet som totalt sett sank med 17 prosent i forhold til tredje kvartal, målt i antallet leverte prosessorer, greide Intel å øke markedsandelen med 1,1 prosentpoeng til 81,9 prosent. AMD oppnådde en markedsandel på 17,7 prosent, 0,9 prosentpoeng lavere enn i tredjekvartal. Det resterende markedet ble dominert av Via Technologies.

AMD tapte mest andeler i det forholdsvis lukrative markedet for x86/x64-prosessorer til servere og arbeidsstasjoner. Andelen var i fjerde kvartal 11,9 prosent, 2,5 prosentpoeng lavere enn i kvartalet før. Det er kun AMD og Intel som er aktive i dette markedssegmentet, så Intel overtok det AMD tapte av andeler.

I markedet for prosessorer til bærbare PC-er oppnådde Intel en markedsandel på 89,1 prosent, 1,7 prosentpoeng høyere enn i kvartalet før. AMD tapte på sin side 1,2 prosentpoeng og oppnådde en andel på 10,2 prosent. Også Via har tapt andeler i dette markedet. Andelen gikk ned fra 1,2 prosent i tredje kvartal til 0,7 prosent i fjerde kvartal. Mye av årsaken til Intels økte andeler er godt salg av selskapet Atom-prosessor til mini-bærbare.

AMD er fortsatt en anseelig aktør i markedet for prosessorer til stasjonære PC-er. Selskapet oppnådde i fjerde kvartal en andel på 26,0 prosent, 0,4 prosentpoeng lavere enn i tredje kvartal. Intel oppnådde en andel på 73,9 prosent, og overtar andelene AMD taper.

I 2008, sett under ett, økte likevel leveringene av denne typen prosessorer med 10 prosent. Veksten i omsetninger var likevel ikke høyere enn 0,9 prosent, totalt 30,8 milliarder dollar.

Til toppen