Philips demonstrerer 16x DVD-brenning

Philips har ved hjelp av et eksperimentelt oppsett demonstrert den hittil høyeste skrivehastigheten for DVD-plater.

Philips har ved hjelp av et eksperimentelt oppsett demonstrert den hittil høyeste skrivehastigheten for DVD-plater.

Philips annonserte onsdag at selskapet har greid å brenne til en DVD+R-plate med 16x hastighet. Dette er dobbelt så raskt som det som i dag er kommersielt tilgjengelig, og gjør det ifølge Philips mulig å fylle en tom DVD+R-plate på mindre enn seks minutter. Selskaper skriver i pressemeldingen at dette trolig er svært tett opptil den maksimale hastigheten som vil være mulig med dagens DVD-standarder.

    Les også:

Hastigheten begrenses av hva som er den høyeste trygge rotasjonshastigheten for plater laget av polykarbonater. Når en DVD-plate benyttes med 16x hastighet, roterer den 180 ganger i sekundet. Dette tilsvarer ifølge Philips en lineær hastighet på 56 meter i sekundet, mer enn 200 km/t. Samtidig brennes platene med en presisjon på mindre enn 0,05 mikrometer.

Teknologien som er blitt brukt i eksperimentet vil utgjøre grunnlaget for 16x DVD+R innspillingsstandarden som skal defineres av DVD+RW Alliance i løpet av 2004.

Når en DVD-plate brennes, brennes det små merker i et tynt lag av et organisk fargestoff som utgjør det aktive laget i skrivbare DVD-plater.

Når skrivehastigheten øker, blir det stadig vanskeligere å lage disse merkene med den nøyaktigheten som kreves. Dette fordi den tilgjengelige tiden til å varme opp og kjøle ned fargestoffet der merket skal brennes inn stadig blir kortere. Særlig er det utfordrene å hindre at gjenoppvarming av et innbrent merke skjer når et merke like i nærheten blir brent inn.

Bilde fra eksperimentet Foto: Philips

Får å få til dette kreves en effektiv skrivestrategi, noe Philips mener å ha funnet. Metoden krever bare et fåtall parametere for å bli realisert, noe som skal gjøre det relativt enkelt for produsentene av brennerne å implementere algoritmen.

I tillegg til skriverstrategien, var det nødvendig å forbedre oppsettet for brenneren for å greie 16x hastighet. Spesielt krevende skal det ha vært å designet et nøyaktig og stabilt system for å spore og fokusere laserstrålen til den rette posisjonen på platen. Det var også nødvendig å gjøre laserteknikken raskere, en 420 MHz-klokke er derfor brukt.

Platene som ble brukt i eksperimentet var levert av Ricoh.

Til toppen