Philips og Lucent skiller lag

Med brask og bram lanserte nederlandske Philips og amerikanske Lucent sitt nye revolusjonære samarbeid om utvikling og produksjon av mobiltelefoner og annet forbrukerrettet kommunikasjonsutstyr. Etter bare litt over ett år legges virksomheten ned etter elendig salg og store tap.

Med brask og bram lanserte nederlandske Philips og amerikanske Lucent sitt nye revolusjonære samarbeid om utvikling og produksjon av mobiltelefoner og annet forbrukerrettet kommunikasjonsutstyr. Etter bare litt over ett år legges virksomheten ned etter elendig salg og store tap.

Ambisjonene var store da de to tele- og elektronikkselskapene etablerte PCC i juni i fjor. De var ikke mindre enn at det ble lansert som selskapet som skulle bli ett av de tre ledende selskapene innenfor sine markeder, som inkluderte trådløse og faste telefoner, telefonsvarere, analoge og digitale mobiltelefoner, videotelefoner, personsøkere og annet mobilt kommunikasjonsutstyr.

Men først og fremst var det på mobiltelefoni at PCC skulle gjøre lykken, i første rekke med utgangspunkt i Philips' allerede eksisterende mobilproduksjon.

Nå overtar selskapene sine respektive deler av virksomheten når aktivitetene legges ned i november. Mobilvirksomheten går tilbake til Philips som har eid 60 prosent av PCC. Dessuten vil 5.000 ansatte bli overført til Philips og 8.400 til Lucent. Det er også klart at nedleggelsen påfører de to konsernene ekstra kostnader for fjerde kvartal, direkte knyttet til atskillelsen.

Fisjonen ble kjent i forbindelse med at Philips la fram sine kvartalsresultat. Konsernsjef i Philips, Cornelius Boonstra, sier at utviklingen i selskapet var skuffende for begge partnerne.

Philips vil etter dette redusere ambisjonene betraktelig på mobilsiden for å restrukturere produktporteføljen og maksimalisere produksjonen.

Til toppen