Photoshop 5.5 sikter mot web

Oppgraderingen av Adobes bildebehandler sikter mot ekspertene og integrerer web-verktøyet ImageReady 2.0. Amatører og tilfeldige brukere tilbys egne og enklere verktøy.

Oppgraderingen av Adobes bildebehandler sikter mot ekspertene og integrerer web-verktøyet ImageReady 2.0. Amatører og tilfeldige brukere tilbys egne og enklere verktøy.

Adobe Photoshop 5.5 lanseres i dag. Du vil kunne kjøpe den en gang i august. I september er det lovet en versjon på norsk. De første månedene vil prisene være til dels betydelig rabattert, særlig for oppgraderingen som også vil tilbys brukere av konkurrerende produkter.

Photoshop har vært på markedet i ti år, og har erobret en enestående posisjon blant profesjonelle grafikere, også i Norge. Produktsjef Eric Hess i Adobes europakontor anslår den globale markedsandelen til 80 prosent og sier man har oversikt over rundt tre millioner registrerte brukere. 72 prosent av alle bilder på web har vært utsatt for Photoshop på en eller annen måte.

- Vi står overfor store utfordringer i et sterkt ekspanderende marked, innrømmer Hess. - I 2001 vil det være 8,6 millioner kreative databrukende profesjonelle grafikere, og 5,7 millioner av dem vil arbeide mot både papir og web.

Howard Schatz er blant bidragsyterne til kunstgalleriet på Adobes nettsted. I bildet "Dance minus Dancer" har han brukt Photoshop til å fjerne danserinnen fra klærne.

Dette betyr at dersom Adobe skal opprettholde sin markedsandel, må Photoshop få minst 3,9 millioner nye brukere i løpet av de nærmeste to årene, i tillegg til å beholde alle de tre millioner de har fra før. Konkurransen er sterk. Corel har nylig oppgradert sin grafiske pakke med tegneprogrammet Corel Draw og bildebehandleren PhotoPaint. En annen viktig utfordrer er Macromedia som satser sterkt på multimedia. Selv om Microsoft ennå ikke har tilbud til det profesjonelle markedet, vil ikke Hess utelukke at det kommer noe derfra i framtida.

- Bildebehandlingsprogrammer brukes så ulikt at ett program ikke kan tilfredsstille alle behov, sier Hess. - En undersøkelse vi har gjort av brukere av alle slags bildebehandlere, også dem for ikke-profesjonelle, viser at bare 14 prosent kan kalles avanserte brukere. Nærmere seksti prosent holder seg til ti eller færre av de mest grunnleggende funksjoner, det vil si ingenting utover elementær redigering og arkivering.

Adobe PhotoDeluxe dekker bare litt mer enn det grunnleggende behovet, og er tilbudt de som bare trenger en bildebehandler til fritidsbruk. Det er buntet med en rekke scannere og kamera, og er levert i 20 millioner eksemplarer. I sjiktet mellom PhotoDeluxe og Photoshop 5.5 er det rom for nok et produkt, som Adobe velger å kalle Photoshop 5.0 LE, antakelig for "light edition".

- Photoshop LE har mindre funksjonalitet enn 5.5, men grensesnittet vil være så likt som mulig, sier Hess. - Dette er produktet for de som trenger lettbrukte retusjeringsmuligheter, gammakorreksjoner og et utvalg filtre.

Hess innrømmer at den primære konkurrenten her er det populære shareware-programmet PaintShopPro.

Hess og hans kollega Lisa Edreira demonstrerer Photoshop 5.5, og gir et overbevisende inntrykk av hvordan produktet kombinerer et enklere grensesnitt med rikere funksjonalitet enn forgjengeren. På et blunk løfter de en hårete gorilla ut fra et fotografi og over på en annen bakgrunn, overmaler deler av et bilde i dets opprinnelige farger etter å ha kjørt det gjennom et særpreget gråtone filter, automatisk kjører ut flere kopier av et bilde i mange forhåndsdefinerte størrelser på ett og samme ark - blant annet.

Det er gjort mye for å forenkle arbeidet mot web. Dette er funksjoner som tidligere har vært ivaretatt gjennom det atskilte produktet ImageReady. Versjon 2.0 av dette produktet er integrert i Photoshop 5.5. Det gir en rekke fordeler med tanke på samtidig og gjensidig oppdatering av bilder, mens verktøyene bevares som to atskilte applikasjoner. Hess ser ikke bort fra at de to vil utgjøre én applikasjon en gang i framtida.

- Vi så det var et akutt behov for å binde sammen bildeverktøyet for papir med bildeverktøyet for web, og dette var løsningen som vi fikk til på den korte tiden vi hadde til rådighet. For et år siden var Photoshop og ImageReady to helt atskilte applikasjoner. Nå er de integrert. Neste skritt kan være å gjøre dem til én, men det har vi ikke bestemt oss for ennå.

Til toppen