PHS møter veggen

Japans mål om å få Tyskland til å satse på mobilkomstandarden PHS fikk seg en knekk i forrige uke. Problemet er at frekvensområdet PHS er designet for, er det samme som det Europa har øremerket for DECT og UMTS.

Japans mål om å få Tyskland til å satse på mobilkomstandarden PHS fikk seg en knekk i forrige uke. Problemet er at frekvensområdet PHS er designet for, er det samme som det Europa har øremerket for DECT og UMTS.

Det var etter oppløftende samtaler mellom de japanske og tyske post- og telekommyndighetene i Tokyo i april, det ble kjent at tyskerne vurderer å satse på et trådløst nett basert på PHS-standarden (personal handyphone system). De tyske telekommyndighetene har fattet stor interesse for det japanske PHS-nettet og bedt japanerne om støtte i arbeidet med å utvikle en europeisk standard for et avansert mobiltelefonsystem basert på PHS.

Nå ser det imidlertid mørkt ut for at Europa får en slik standard. Under en konferanse i Køln i forrige uke - der ledere fra store selskaper som NTT, NEC og Deutsche Telekom var med - konkluderte nemlig med at tyskerne med at innføringen av et europeisk PHS-system uunngåelig vil kollidere med dagens europeiske frekvensplaner dersom ikke EU-kommisjonen dras aktivt inn i arbeidet.

NTT Tyskland hadde håpet på igangsetting av et prøvenett for PHS allerede iløpet av inneværende år. Et dusin tyske selskaper, de fleste lokale operatører, har allerede undertegnet pilotavtaler med NTT og står klar til å bistå i prøveprosjektet så fort teleselskapet blir tildelt lisens for å drifte et slikt nett.

Dette arbeidet må nå utsettes fordi frekvensbåndet som er satt av for PHS - mellom 1900 og 1920 megahertz - går i det samme området som er satt av for både det trådløse DECT-systemet (Digital European Cordless Telephony) og EU-kommisjonens planer for tredjegenerasjonsmobilsystemet UMTS (Universal Mobile Telephone System).

- Vi kan ikke ta en nasjonal beslutning som kommer i åpenbar konflikt med planer som er klarert på EU-nivå, sier en kilde i Bundesministerium für Post und Telekommunikation (BMPT) til Total Telecom. - Vi har gjentatte ganger sagt til japanerne at vi ikke kan gjøre noe mer på dette området fordi det er en europeisk beslutning hvilke frekvenser som skal reserveres for hvilke tjenester, sier en annen.

Spørsmålet blir med andre ord dyttet oppover i EU-systemet. NTT Tyskland vil nå forhandle med den europeiske standardiseringsorganisasjonen ETSI (European Telecoms Standards Institute) for om mulig å komme fram til et kompromiss i saken. BMPT har allerede foreslått en alternativ frekvens i 2,5 gigahertz-båndet, men det vil i så fall kreve at deler av grunndesignet i PHS endres.

I april ble et nytt PHS-nett satt i drift i Japan. Via dette nettet kan japanske kunder surfe på nettet eller få tilgang til andre online-tjenester trådløst i datahastigheter på inntil 32.000 bits per sekund. Det er fire ganger raskere enn overføringshastigheten i GSM. Tjenesten, også kalt PIAFS (PHS Internet Access Forum Standard), blir tilgjengelig i de mest urbane områdene og krever et lite, lett håndsett.

Her hjemme er det lite som tyder på at GSM-brukere vil få noen radikal økning i datahastigheten over mobilnettet før om halvannet til to år. Takket være overgangen fra 900 til 1800 megahertz-båndet vil GSM-systemet kunne spleise tidsluker på 9,6 kilobit per sekund hver, noe som i dag er praktisk umulig i et allerede overbelastet GSM 900-nett. I teorien er det imidlertid også i dag mulig å benytte flere tidsluker og nå hastigheter opp mot vel 76 kilobit per sekund.

Når standarden for pakkesvitsjede data over mobilnett er ferdig utarbeidet og 1800-lisensene er tildelt, vil både NetCom og Telenor Mobil trolig kunne tilby datahastigheter i GSM-nettet på opp mot 64 kilobit per sekund, det vil si basis ISDN-fart.

Til toppen