Pillevarsling på SMS mot feildosering

En ny telefontjenesten skal varsle pasienter om riktig dosering av legemidler.

En ny telefontjenesten skal varsle pasienter om riktig dosering av legemidler.

I 2004 døde 134 mennesker av bivirkninger av medisiner, melder Legemiddelverket i sin bivirkningsrapport.

Undersøkelser fra Norge og Sverige indikerer ifølge Legemiddelmeldingen at minst 5-10 prosent av alle sykehusinnleggelser på indremedisinske avdelinger kan tilbakeføres til feilaktig legemiddelbruk.

Nå kan tjenesten pillevarsling over SMS sørge for at alle som tar medisiner kan sikre seg mot selvforskylt feilmedisinering, skriver Helserevyen.no.

Det er gründer og tidligere leder av Legemiddelindustriforeningen, Trond Fosen som gjennom selskapet Medical Complianse Systems AS (MCS) har vært med på å utvikle pillevarslingstjenesten via SMS.

Studier har ifølge magasinet Pingvinen vist at omtrent halvparten av astmapasientene ikke tar medisinen som foreskrevet, og at problemet gjelder flere pasientgrupper.

Pasienten kan få plager tilsvarende de symptomer som sykdommen gir, forverring av sykdommen, mindre utsikt til helbredelse, koma hos diabetikere, infarkt eller hjerneslag hos den hjertesyke. Noen rekker ikke fram til sykehuset og dør i sitt eget hjem, eller de får skader på indre organer.

Som eksempler på aktuelle brukere av tjenesten nevner Fosen kvinner som må huske å ta p-pillen og de mange som må ta kurer med antibiotika eller blodtrykksregulerende medikamenter.

Fosen er opptatt av at pasientene i utgangspunktet trenger opplæring i det å være pasienter når de blir rammet av en sykdom som gjør at de må ta en ny medisin.

Legemidler som er nyttige eller nødvendige kan være skadelige dersom de tas i feil mengde eller til feil tid, og det kan være direkte livsfarlig å glemme.

- Dette vet legemiddelprodusentene, som i pakningsvedleggene informerer om dosering, bivirkninger og andre viktige faktaopplysninger. Men der stopper det litt, for legens rolle er begrenset til å foreskrive doseringen på resepten. Deretter er det pasienten selv som må ta ansvar for medisineringen, sier Fosen.

Til toppen